Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości 

26 września w naszej szkole obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. Miało to na celu ukazanie różnorodności językowo – kulturowej naszego kontynentu oraz korzyści płynących z nauki języków obcych.

Uczniowie byli bardzo zaangażowani i wykonali fantastyczne prace plastyczne przedstawiające różne kraje europejskie. Mogliśmy poznać ciekawe zwroty w językach obcych oraz przybliżyć kulturę danego kraju.

Realizacja prac plastycznych z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych przyczyniła się do:

  • rozszerzania wiedzy uczniów o krajach Europy (symbolice, kulturze, geografii, zwyczajach);
  • wyrabiania postawy szacunku w stosunku do dorobku kulturowego, obyczajowego i społecznego innych krajów;
  • rozwoju językowego uczniów;
  • budowania motywacji uczniów do uczenia się języków obcych
Organizatorami przybliżenia kultury krajów europejskich byli nauczyciele języków obcych: Pani Magdalena Proć, Pani Anna Tkaczyk i  Pani Agnieszka Burkiet.