Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

 

 First Aid Champions Mistrzowie pierwszej pomocy

Projekt który został zgłoszony do konkursu dotyczy promowania wśród naszych uczniów umiejętności z pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem głównym projektu  będzie przygotowanie dziecka do bezpiecznego funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości, przekazanie dzieciom wiadomości o tym, jak dbać o własne bezpieczeństwo, jak unikać sytuacji mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia oraz jak wezwać specjalistyczną pomoc i udzielić pomocy innym osobom będącym w sytuacji zagrożenie życia lub zdrowia. Projekt będzie wzbogacona o korelacje miedzy przedmiotową z językiem angielskim. Uczeń:

 • poznaje słownictwo w języku angielskim związane z udzielaniem pierwszej pomocy,
 • ma możliwość uczestniczenia w zabawach i zajęciach prowadzonych w języku angielskim, odgrywa krótkie scenki związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej ćwiczone na zajęciach.

Pierwszym etapem konkursu jest głosowanie poprzez klikniecie w zamieszczony link. Kolejny etap to nasze działania w zakresie projektu.
Głosować można codziennie, oddając jeden głos poprzez skopiowanie i wklejenie linku w przeglądarkę. 
Prosimy o oddawanie głosów.
Koordynatorzy projektu: Marta Stefańska, Magdalena Proć. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.projektanciedukacji.pl%2Fprojekt%3Fid%3D20652%26fbclid%3DIwAR0Da2Mod_vawGzPjArRoEH44qEnM8VU1t-CgH1LAclN_O3ikqNBiig-n3o&h=AT1vroWJJITXQ4yaXkS6BEWPo5Xzsskid7Y8vXAHmvVSYorHJ0X8TPvv1ebzqMW6kjW7cMnDKJGNEvRkFIDnfCf5kPcNLnhSrA-0GY4-NzdxgTW9n-cCR8Nm4w68q6DhDPxo&__tn__=H-R&c[0]=AT3xXsCEnnD4VdyiqcNGpnkFhK2Sq8MbnkdELtmPUpjM8IrDJOcWysQPnOstk9H8bN3utYiH4RUG2jnIiBlo4veTDlYa3k7utSqWct2rrXhgIRTB-dbggtucKd2GakElx_ffBSL2UzlQag82VR3q8vR-d22rWnqmjB-G8ue0Jz39jLYWnUnF

 

Link do filmu promocyjnego:

https://www.canva.com/design/DAFTyniJnsQ/rs-OKfKNlK7IKSaJfwnrrA/watch?utm_content=DAFTyniJnsQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Powiatowa stacja sanitarno-Epidemiologiczna w Łęcznej przesyła informacje dot. akcji Gotowi do szkoły z prośbą o rozpowszechnienie wśród rodziców

załączniki do pobrania

 


GŁOSUJEMY na: Dwór Lachertów-Centrum Pracy Twórczej Puchaczów

GŁOSUJEMY na: Dwór Lachertów-Centrum Pracy Twórczej Puchaczów

01 września 2022 roku o godzinie 12:00 wystartowało głosowanie internetowe Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

 

Poniżej link do głosowania:

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2837/object/3172/dwor-lachertow-centrum-pracy-tworczej-puchaczow

 


 

Ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2022/2023

 

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną).

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

Szanowni Rodzice, wybór firmy ubezpieczeniowej, wysokość składki pozostawiamy do Waszej decyzji.

Poniżej przedstawiamy ofertę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, z której możecie skorzystać lub nie. Możecie także wybrać inną ofertę dostępną na rynku ubezpieczeń.

Szczegóły znajdują się w ulotkach informacyjnych.

 

Oferta TU Interrisk - kliknij

 • Wysokie świadczenia za pobyt w szpitalu (do 225 zł/dzień), także w przypadku zachorowania na Covid-19
 • Wyczynowe uprawianie sportu w cenie
 • Pakiet kleszcz i rozpoznanie boreliozy
 • Świadczenie „bólowe”, nawet w przypadku skręcenia czy zwichnięcia
 • Zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, odbudowy zębów oraz zakupu leków w większości wariantów aż do 2 000 zł
 • Poważne choroby (np. nowotwór złośliwy)
 • Możliwość zastosowania zniżki do 10% dla  osób w trudnej sytuacji życiowej
 • Pakiet HEJT STOP - mówimy nie cyberprzemocy
 • Zakupu polisy można dokonać w szkole oraz on-lineOferta TUZ Ubezpieczenia
"Bezpieczna Nauka" - kliknij

 • Wypłata odszkodowania  nawet do 300 000 zł
 • Dodatkowe 10% SU w przypadku zawarcia ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość zwolnienia grupy do 10% uczniów z opłacenia składki
 • Zwrot kosztów rehabilitacji nawet do 8 000 zł
 • Pobyt w szpitalu w wyniku NW i choroby
 • Świadczenie bólowe w wysokości 500 zł niezależnie od wariantu ubezpieczenia
 • Ugryzienie przez kleszcza
 • Wyczynowe uprawianie sportu (również poza szkołą), np. jazda konna, piłka nożna, pływanie
 • Wysoki zwrot kosztów leczenia poniesionych w wyniku NW
 • Zwrot kosztów zakupu lub naprawy okularów uszkodzonych w wyniku NW
 • Operacje w wyniku NW
 • Rany będące następstwem nieszczęśliwego wypadku
 • Zakupu polisy można dokonać w szkole oraz on-line

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz

specjalnie dla uczniów z Państwa szkoły przygotowaliśmy link, który kieruje do oferty NNW ucznia
z rabatem 10 zł

https://www.e-nfs.pl/code/mailingtn/nnw7

 

 

 

Allianz - Robert Cichoń - kliknij


Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU - kliknijZEBRANIE Z RODZICAMI

 

8 września 2022r. (czwartek)

godz. 1515

hala sportowa


HARMONOGRAM UROCZYSTEGO ROZPOCZĘCIA

 

ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

01.09.2022 r. (Czwartek )

ZESPÓŁ SZKOLNO -PRZEDSZKOLNY W  OSTRÓWKU
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW ARMII KRAJOWEJ W OSTRÓWKU

850 - Wyjście do kaplicy ze szkoły

900 - Msza Św. w Kaplicy w Ostrówku

945 - Spotkanie w szkole /HALA SPORTOWA/

 

 

UCZNIÓW OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY I ZMIANA OBUWIA

Kursy autobusu szkolnego

Przywozy:

750 - Ciechanki POM

755 - Ciechanki Przedszkole

805 - Ciechanki Sufczyn

825 - Jasieniec

830 - Zawadów

835 - Szpica

Odwozy:

ok. 1110 - w kierunku Zawadowa 

ok. 1135 - w kierunku Ciechanek

 


HARMONOGRAM UROCZYSTEGO ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

24.06.2022 r. (Piątek )

ZESPÓŁ SZKOLNO -PRZEDSZKOLNY W  OSTRÓWKU
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW ARMII KRAJOWEJ W OSTRÓWKU

850 - Wyjście do kaplicy ze szkoły

900 - Msza Św. w Kaplicy w Ostrówku

945 - Spotkanie w szkole /HALA SPORTOWA/

 

 

UCZNIÓW OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA

Kursy autobusu szkolnego

Przywozy:

750 - Ciechanki Pom

755 - Ciechanki Przedszkole

805 - Ciechanki Sufczyn

825 - Jasieniec

830 - Zawadów

835 - Szpica

Odwozy:

ok. 1140 - w kierunku Zawadowa 

ok. 1200 - w kierunku Ciechanek
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 3.03.2022 r. 
w Dzierzkowicach o godzinie 1400

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 lutego 2022 roku w wieku 76 lat zmarła Barbara Kwiatek wieloletnia nauczycielka języka polskiego w Szkole w Ostrówku.

 

Pogrążeni w smutku, łączący się w bólu z rodziną,

 

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice i Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrówku.

 

 


 

 

,,Nie umiera ten, kto trwa w naszej pamięci…’’

 

Wspomnienie o Robercie Znajomskim – nauczycielu Szkoły w Ostrówku

 

7 stycznia 2021 roku dotarła do nas wiadomość o śmierci naszego Kolegi Roberta Znajomskiego –  nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ostrówku.

Śmierć Roberta zaskoczyła i zasmuciła wszystkich.

Od tego smutnego wydarzenia mija już rok.

Śmierć zawsze przychodzi nie w porę, nie pyta, nie uprzedza, nie dyskutuje. Przychodzi, zostawia ból. Ból, który koją wspomnienia.

Jak powiedział Khalil Gibran -  ,, Wspomnienie jest formą spotkania”

 

Aby pamięć o zmarłych ocalić od zapomnienia, trzeba wspomnieniami dzielić się z innymi. Niech nam wolno będzie podzielić się wspomnieniami o naszym zmarłym Koledze.

Robert Znajomski urodził się 1 stycznia 1968 roku w Hrubieszowie. Pracę w Szkole w Ostrówku  rozpoczął 1 września 1991 roku. Ukończył Studium Nauczycielskie w Zamościu, uzyskując przygotowanie do zawodu nauczyciela plastyki. Następnie ukończył Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe w zakresie edukacji informatycznej.

Był nauczycielem plastyki, informatyki oraz pracował w świetlicy szkolnej. Pracując z uczniami realizował się twórczo jako nauczyciel - pedagog.

Bardzo lubił uczestniczyć, jako opiekun w wyjazdach, wycieczkach, rajdach organizowanych dla uczniów.

Dbał o własny rozwój, chętnie dzielił się swoim doświadczeniem i umiejętnościami z innymi.

Zawsze życzliwy, pomocny, uśmiechnięty, lubiany przez uczniów, współpracowników, rodziców.

Robert uważał, że szkoła jest miejscem gdzie edukacja i sztuka powinny się wzajemnie przenikać i uzupełniać. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom zorganizował ,, Małą galerię exlibrisu”. Prezentował tam małe formy graficzne i malarskie ze zbiorów własnych lub zaprzyjaźnionych twórców. W ten sposób umożliwiał uczniom szerszy dostęp do kultury, rozwijał ich zainteresowania, uwrażliwiał na sztukę.

Sprawował opiekę artystyczną nad uczniami przygotowującymi prace na różne konkursy. Prace wykonane przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem Roberta były wielokrotnie nagradzane na  szczeblu kraju, województwa, powiatu, gminy, a On sam był nagradzany Nagrodą dyrektora i wyróżnieniem Wójta.

Robert był nie tylko nauczycielem , ale również cenionym artystą – plastykiem. Realizował się poprzez twórczość własną, która była Jego największą pasją. Zajmował się malarstwem, grafiką fotografią, exlibrisem oraz mailartem.

Pamiętamy, jak każdą wolną chwilę w szkole wykorzystywał na rysowanie. Zawsze miał ze sobą karki papieru i najczęściej ołówek, którym wykonywał swoje prace.

W środowisku artystycznym był bardzo zaangażowaną i twórczą osobą. Aktywnie pracował w różnych stowarzyszeniach skupiających artystów plastyków, nie tylko w kraju ale i za granicą. Był pomysłodawcą organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Rysunku Węglem.

Swoje prace eksponował na wystawach indywidualnych i zbiorowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Za swój największy sukces uważał to, że robi to co lubi, maluje, rysuje, tworzy.

W 2013 roku Robert Znajomski otrzymał Nagrodę Województwa Lubelskiego za całokształt działalności kulturalnej.

Trudno znaleźć słowa oddające osobowość Roberta.

Był dobrym kolegą, wyrozumiałym pedagogiem. Zawsze otwarty, nie odmawiający pomocy. Życzliwy, skromny człowiek, podchodzący do swojej pracy z pasją. Nie potrzebujący wielkich słów, aby nazywać rzeczy ważne. Uważał, że niepowodzenia należy przekuwać w doświadczenie.

Trudno jest pisać o Koledze w czasie przeszłym...

Jednak pamiętamy, że ,, człowiek nie umiera, dopóki trwa o nim pamięć”.

Wiele sytuacji i miejsc przypomina nam Robert Ciebie.

Z wielkim sentymentem wspominamy życzenia składane przez Roberta - ,, życzę normalności.”

Dziękujemy Ci Robert, że byłeś z nami przez tyle lat. Za wspólną pracę, za organizację wielu przedsięwzięć.

Czesław Miłosz napisał: ,, Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna”.

I na koniec można by powtórzyć za Wisławą Szymborską ,, Ktoś tutaj był i był, a potem nagle znikną i uporczywie go nie ma’’.

 

 

Koleżanki i Koledzy

 

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 


 

Zgoda na publikację pracy

 


 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2021/2022

Organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 oraz zakresy wymagań na poszczególnych etapach konkursów.

 

 


Ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2021/2022

 

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną).

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

Szanowni Rodzice, wybór firmy ubezpieczeniowej, wysokość składki pozostawiamy do Waszej decyzji.

Poniżej przedstawiamy ofertę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, z której możecie skorzystać lub nie. Możecie także wybrać inną ofertę dostępną na rynku ubezpieczeń.

W obecnej chwili istnieje możliwość zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia za pośrednictwem formularza on-line. Szczegóły znajdują się w ulotkach informacyjnych.

OFERTA UBEZPIECZENIA

instrukcja zakupu ubezpieczenia

zakres ochrony ubezpieczeniowej

 

 


ZEBRANIE Z RODZICAMI

 

8 września 2021r. (środa)

godz. 1515

hala sportowa

 

 


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku odbędzie się 1 września 2021 roku zgodnie z poniższym harmonogramem:

Msza Święta w Kaplicy w Ostrówku – godz. 9:00

We mszy świętej uczniowie uczestniczą indywidualnie.

SPOTKANIE W SZKOLE

Spotkanie w hali sportowej – godz. 10:00

Wejście do szkoły: korytarz przy hali sportowej

Przypominamy, że wszystko musi odbywać się zgodnie z procedurami i wytycznymi MEiN, MZ, GIS w czasie pandemii.

W związku z powyższym uczestnicy spotkań powinni zachować dystans społeczny, posiadać maseczki ochronne oraz dezynfekować ręce.

Harmonogram kursu autobusu szkolnego w dniu 1 września 2021 roku

Przywozy:

Ciechanki (POM) – 8:45

Ciechanki Przedszkole – 8:50

Ciechanki Sufczyn – 8:55

Ciechanki (obok Figury) – 9:00

 

Jasieniec – 9:25

Zawadów  - 9:30

Szpica I – 9:35

Szpica II – 9:40

Odwozy:

W kierunku Zawadowa – 11:30

W kierunku Ciechanek– 11:55

Świetlica szkolna pracuje od 2 września 2021roku w godz. 6:30 – 16:00

 


 

Organizacja szczepień – informacja dla rodziców

 

Obecność rodzica podczas szczepienia dziecka

Ważnym elementem materiałów przygotowanych przez MEiN są rekomendacje dotyczące obecności rodzica podczas szczepienia dzieci. Do szczepienia przeciwko COVID-19, podobnie jak w populacyjnych punktach szczepień, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica na świadczenie profilaktyczne (przeprowadzenie szczepienia), złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia.

List Ministra Zdrowia na temat szczepień uczniów w wieku 12-15 lat

Wraz z materiałami informacyjnymi do szkół został przesłany list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.

Minister Zdrowia zaznaczył, że szczepionki zostały dopuszczone do stosowania po przejściu odpowiedniej procedury potwierdzającej ich bezpieczeństwo i skuteczność. Wskazał, które szczepionki mogą być podawane dzieciom od 12. roku życia, a także przywołał dane związane z badaniami klinicznymi w tej grupie wiekowej. Podkreślił, że działania niepożądane wśród nastolatków w wieku od 12 do 17 lat są podobne do tych, jakie pojawiają się u osób po 18. roku życia i starszych. Zazwyczaj mają one łagodny charakter i obejmują: ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, gorączkę, zmęczenie, ból głowy, mięśni i stawów.

Pliki do pobrania


 

 

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

W piątek, 25 czerwca 2021r. uczniowie klas I-VII otrzymają świadectwa promocyjne oraz klasy VIII ukończenia szkoły zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej. Spotkania z wychowawcami i dyrekcją odbędą się w hali sportowej.

Przypominamy, że wszystko musi odbywać się zgodnie z procedurami i wytycznymi MEiN i GIS w czasie pandemii. W związku z powyższym uczestnicy spotkań powinni zachowywać dystans społeczny oraz posiadać maseczki ochronne.

Msza św. w Kaplicy w Ostrówku godz. 900 – udział indywidualny

Harmonogram:

800 – 830 - klasy  I, II, III

Przywozy:

710 - Ciechanki (POM)

715 - Ciechanki (Przedszkole)

720 - Ciechanki (Sufczyn)

740 - Jasieniec

745 - Zawadów

750 - Szpica

 

Odwozy:

ok. 835 - /Zawadów/

ok. 905/ Ciechanki/

 

930 – 1000 -  klasy IV, V, VI

Przywozy:

840 - Jasieniec

845 - Zawadów

850 - Szpica

910 - Ciechanki (POM)

915 - Ciechanki (Przedszkole)

920 - Ciechanki (Sufczyn)

Odwozy:

ok. 1005 - /Zawadów/

ok. 1030/ Ciechanki/

 

1100 – 1230 -  klasy VIIA, VIIB, VIIC, VIII

Przywozy:

1015 - Jasieniec

1020 - Zawadów

1025 - Szpica

1040 - Ciechanki (POM)

1045 - Ciechanki (Przedszkole)

1050 - Ciechanki (Sufczyn)

 

Odwozy:

ok. 1235 - /Zawadów/

ok. 1300/ Ciechanki/


Życzenia dla Mamy i Taty od uczniów klas I-III


Do odtworzenia filmu należy pobrać i zainstalować aplikację odtwarzającą pliki flv np. FLV and Media Player


Pani Katarzynie Wójcik-Kęcik

Sekretarz Gminy Puchaczów oraz całej Rodzinie

składamy wyrazy współczucia i ubolewania

z powodu śmierci

Teściowej

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrówku


Szanowni Państwo,

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

 

„To co najbardziej trudne i beznadziejne,

ginie wobec faktu zmartwychwstania”.

 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa

i dobro drugiego człowieka.

Życzymy, aby te Święta Wielkanocne przyniosły

radość oraz wzajemną życzliwość.

Życzymy, by stały się źródłem wzmocnienia ducha.

Życzymy mocy w codziennym życiu, nadziei w chwilach trudnych, mądrości, która wskazuje

drogę oraz radości na każdy dzień.

Niech blask Świąt Wielkanocnych rozprasza cienie codziennych trosk i trudów, a wniesie radość,

pokój i nadzieję.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

życzą

Małgorzata Marcinek

Jarosław Burkiet

 

Życzenia Wielkanocne od klasy IV

Do odtworzenia filmu należy pobrać i zainstalować wtyczkę Adobe Flash Player bądź aplikację odtwarzającą pliki flv np. FLV and Media Player

 


 

 

 

UWAGA RODZICE !

Ze względu na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa i związanym z tym  stanowiskiem MEiN ogłoszonym

dnia 26.03.2021r.

zarządzam co następuje:

W dniach od 29 marca 2021r. do 9 kwietnia 2021r.,

całkowite zawieszenie zajęć dydaktycznowychowawczych w Przedszkolu w Ciechankach.

Dzieci nie przychodzą do przedszkola.

Wyjątek stanowią dzieci służb medycznych i mundurowych.Prosimy rodziców z tych grup zawodowych,których dzieci będą w tym okresie potrzebowały opieki przedszkolnej o złożenie pisemnego wniosku w tej sprawie (papierowo lub na e-maila).

Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrówku

mgr Małgorzata Marcinek

 

 


 


Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022


Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającegoZ głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 stycznia 2021 roku w wieku 53 lat zmarł nasz Kolega i Przyjaciel Robert Marek Znajomski wieloletni Nauczyciel Szkoły w Ostrówku.

Pogrążeni w smutku, łączący się w bólu z rodziną,

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice i Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrówku.

 


KANGUR MATEMATYCZNY

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły od klasy 2 do 8

do udziału w XXX edycji Międzynarodowego Konkursu

„Kangur Matematyczny”.

W roku 2021 konkurs przeprowadzony zostanie w czwartek, 18 marca 2021 r. o godzinie 9.00. Odpłatność od uczestnika wynosi 10 złotych.

Uczniowie, którzy zapisali się na konkurs Oxford matematyczny - wezmą udział w konkursie w edycji wiosennej – w maju.

Zapisy na Kangura do 14 stycznia – proszę wysłać informację o chęci udziału na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Urszula Przystup

 

 

 


 

 

kliknij aby zobaczyć - Życzenia Świąteczne


 

 


Projekt etwinning

 

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrówku wzięli udział w dwóch projektach eTwinning.

Jednym z najważniejszych elementów eTwinningu jest współpraca pomiędzy nauczycielami, uczniami, szkołami, rodzicami i lokalnymi władzami. W ramach eTwinningu nauczyciele współpracują i organizują zadania dla swoich uczniów.

Na początku października przystąpiliśmy do projektu „ International Animation Day”       Aby uczcić IAD uczniowie mieli za zadanie stworzyć animację związaną z jednym z tematów: TRAVELLING- podróżowanie, WORK- praca, CLIMATE CHANGE- zmiana klimatu. Uczniowie tworzyli animacje w wybranych przez siebie aplikacjach. Gotowe animacje zostały zaprezentowane na internetowej tablicy:  Padlet: https://pl.padlet.com/aupalczynska/pnrof344wot87pxv.

Uczniowie oddziałów: VI i VIIa nabyli nowych umiejętności, poznali aplikację do tworzenia animacji. Tworzenie animacji umożliwiło im rozwijanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie oraz wymiany doświadczeń.

 

Kolejnym projektem, w którym wzięli udział uczniowie oddziałów IV-VIII jest projekt: Happy New Year e-cards. Zadaniem uczniów było stworzenie e-kardki z życzeniami noworocznymi. W ramach projektu współpracowali uczniowie i nauczyciele z 19 szkół z Francji, Grecji, Turcji, Rumunii, Armenii i Polski. Nasi uczniowie wykazali się otwartością na innowacje, kreatywnością i pomysłowością, opracowali i stworzyli przepiękne e-kartki z życzeniami noworocznymi. Tworząc e-kartki mieli możliwość poznania  elementów kultury krajów biorących udział w projekcie, rozwijania swoich kompetencji  językowych oraz komputerowych.

 

Magdalena Proć

 

 

 


 

 

OGŁASZAMY GMINNY KONKURS
DLA
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zdrowi i szczęśliwi 2020

 

„Zdrowi i szczęśliwi 2020” to konkurs na prezentację, na która obrazować będzie jak rodzina wdraża zasady zdrowego stylu życia.

CEL: Promocja zdrowego stylu życia i pozytywnych relacji
w    rodzinie.

W dobie ograniczonych kontaktów społecznych, zdalnej nauki, życia w poczuciu istnienia licznych zagrożeń dla zdrowia fizycznego i dobrostanu psychicznego wydaje się szczególnie istotne zwrócenie uwagi na sposoby dbania o zdrowie i szczęście w naszych rodzinach.

ZASADY: W prezentacji należy zawrzeć zdjęcia, rysunki wykonane przez członków rodziny dokumentujące wspólne spędzanie wolnego czasu gry, zabawy, rodzinną aktywność fizyczną – spacery, rowerowe rajdy, futbol, rolki, prawidłowe nawyki żywieniowe, pozytywne sposoby radzenia sobie z napięciem (bez agresji) oraz brak nałogów.

W przygotowaniu prezentacji, a zwłaszcza obrazków, rysunków, zdjęć może i powinna uczestniczyć cała rodzina J Wspólne działanie pokaże dzieciom rodzinne wartości, zdrowe nawyki, zasady dbania o zdrowie jakie funkcjonują w rodzinie.  Przygotowując konkursową prezentację członkowie rodziny będą mieli okazję do pielęgnowania relacji i pogłębienia więzi między sobą, jak również uświadomienia sobie realizowanych wartości nie tylko prozdrowotnych.

TERMIN DOSTARCZENIA PREZENTACJI: 19-30 listopada 2020r.

Sposób przekazania prac: Prezentację zawierającą maksymalnie 5 slajdów oraz zgodę na publikację należy dostarczyć koordynatorom konkursu w poszczególnych szkołach ze zgodą na publikację na wskazane emaile. Proszę pamiętać, że na zdjęciach mogą znajdować się wyłącznie osoby, które wyraziły zgodę. Prosimy umieszczać wyłącznie własne prace, zdjęcia (bez zdjęć z internetu) Umieszczone w prezentacji prace plastyczne dzieci i zdjęcia mogą być tylko przy aprobacie rodziców i wyrażeniu pisemnej zgody.

Prosimy o przekazywanie prezentacji:

 • SP Puchaczowie do pani psycholog Joanny Tomasiak Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • SP w Ostrówku do pani Marleny Błaziak Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • SP w Nadrybiu do pani pedagog Moniki Gargol         Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 1 grudnia 2020r. Wszystkie prace zostaną opublikowane a najlepsze prace nagrodzone cennym sprzętem elektronicznym.   Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Puchaczów:)


zgoda_na_pub_zdrowi_2020


 

 

 

 


 

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021

Regulamin_2020-2021.pdf

Terminy_eliminacji_2020-2021-1.pdf


 


 

 

 


 

Powszechny Spis Rolny – 2020

 

„Powszechny Spis Rolny trwa od 1.09.2020 do 30.11.2020 r. Rolniku wejdź na stronę: spisrolny.gov.pl i spisz się online. Jest to najwygodniejsza dla Ciebie forma wypełnienia obowiązku spisowego. Pozwala bowiem na dostęp do formularza spisowego w dowolnie wybranym momencie, tj. o dowolnej godzinie, zarówno rano jak i wieczorem, a w przypadku niedokończenia wypełniania ankiety można się wylogować i w ciągu kilku dni zalogować ponownie by zakończyć jej wypełnianie. Poza tym możesz przekazać informacje o swoim gospodarstwie rolnym wykorzystując w tym celu dowolne urządzenie, czyli smartfon, tablet, laptop lub też komputer stacjonarny. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r. Jeśli będziesz miał jakąkolwiek trudność ze spisaniem zadzwoń na Infolinię spisową: 22 279 99 99. Spisz się jak na rolnika przystało”.

 


 

warunki ubezpieczenia 2020-2021

jak_zgłosić_szkodę.pdf


KURSY AUTOBUSU SZKOLNEGO

0d 1 września 2020 roku

PRZYWOZY:

6:45 – Ciechanki (POM)

6:50 – Ciechanki (Przedszkole)

6:55 – Ciechanki (Sufczyn) oraz wjazd Kol. Turowola

7:00 – Ciechanki (obok Figury)

7:20 – Jasieniec

7:30 – Zawadów

7:35 – Szpica

ODWOZY:

I kurs

12: 45 w kierunku Zawadowa

13:35 – Ciechanki

II kurs

15:15 – w kierunku Zawadowa

15:50 - Ciechanki

 


 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku odbędzie się 1 września 2020 roku zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

 

Msza święta w Kaplicy w Ostrówku – godz. 9:05

We mszy świętej uczniowie uczestniczą indywidualnie.

 

Spotkanie w szkole (hala sportowa)

 

Klasy I – III godz. 10:15 – 10: 30

SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ  -  GODZ. 10:30 – 10:50

 

Klasy IV – VIII godz. 12:20 – 12:40

SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ 12:40 – 13:05

 

 

Przypominamy, że wszystko musi odbywać się zgodnie z procedurami i wytycznymi MEN, MZ i GIS w czasie pandemii.

W związku z powyższym uczestnicy spotkań powinni zachować dystans społeczny, posiadać maseczki ochronne oraz dezynfekować ręce.

 

Harmonogram kursu autobusu szkolnego w dniu 1 września 2020 roku

Klasy I - III

Przywozy:

Ciechanki (POM) – 9:05

Ciechanki Przedszkole – 9:10

Ciechanki (Sufczyn) – 9:20

Ciechanki (obok Figury) – 9 :30

 

Jasieniec – 9:50

Zawadów – 9:55

Szpica – 10:00

 

Odwozy:

Zawadów – 10:50

Ciechanki - 11:20

 

 

Klasy IV - VIII

Przywozy:

 

Ciechanki (POM) – 11:25

Ciechanki Przedszkole – 11:30

Ciechanki (Sufczyn) – 11:35

Ciechanki (obok Figury) – 11:40

 

Jasieniec – 12:00

Zawadów – 12:05

Szpica – 12:10

 

Odwozy:

Zawadów – 13:05

Ciechanki - 13:30

 

 


Bezpieczny wypoczynek

Poradnik i pomocne informacje:

bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2

 

 

 


 

 

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

Informujemy, że od 29 czerwca 2020r.

sekretariat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrówku

będzie czynny w godzinach 7.00 - 15.00.

Pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrówku zwracają się z prośbą  o ograniczenie wizyt w placówce.

W przypadku potrzeby kontaktu można korzystać z informacji telefonicznej

tel. 81 75 76 485 lub księgowość tel.817576220

lub kontaktu mailowego. Adres e-mail do zapytań Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W piątek, 26 czerwca 2020r. uczniowie klas I-VII otrzymają świadectwa promocyjne oraz klasy VIII ukończenia szkoły zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej. Spotkania z wychowawcami i dyrekcją odbędą się w hali sportowej.

Przypominamy, że wszystko musi odbywać się zgodnie z procedurami i wytycznymi MEN i GIS w czasie pandemii. W związku z powyższym uczestnicy spotkań powinni zachowywać dystans społeczny oraz posiadać maseczki ochronne i rękawiczki.

Nieodebrane świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego będzie można odbierać od poniedziałku 29 czerwca 2020 roku w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – 81 7576485)

Harmonogram:

800 – 830 - klasy  I, IIA, IIB

Przywozy:

710 - Ciechanki (POM)

715 - Ciechanki (Przedszkole)

720 - Ciechanki (Sufczyn)

740 - Jasieniec

745 - Zawadów

750 - Szpica

 

Odwozy:

ok. 835 - /Zawadów/

ok. 905/ Ciechanki/

 

930 – 1000 -  klasy III, IV, V

Przywozy:

840 - Jasieniec

845 - Zawadów

850 - Szpica

910 - Ciechanki (POM)

915 - Ciechanki (Przedszkole)

920 - Ciechanki (Sufczyn)

 

Odwozy:

ok. 1005 - /Zawadów/

ok. 1030/ Ciechanki/

 

1100 – 1130 -  klasy VIA, VIB, VIC

Przywozy:

1015 - Jasieniec

1020 - Zawadów

1025 - Szpica

1040 - Ciechanki (POM)

1045 - Ciechanki (Przedszkole)

1050 - Ciechanki (Sufczyn)

 

Odwozy:

ok. 1135 - /Zawadów/

ok. 1200/ Ciechanki/

 

1230 – 1300 -  klasy VII, VIII

Przywozy:

1140 - Jasieniec

1145 - Zawadów

1150 - Szpica

1210 - Ciechanki (POM)

1215 - Ciechanki (Przedszkole)

1220 - Ciechanki (Sufczyn)

 

Odwozy:

ok. 1305 - /Zawadów/

ok. 1330/ Ciechanki/

 

 


 

 

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom życzymy, aby ich dzieciństwo było jak najlepsze i aby trwało jak najdłużej.

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy szkoły

 


 

 

 


 

Plan konsultacji dla uczniów klasy VIII od 25.05.2020r. do 31.05.2020r.

 

Data/Dzień tygodnia

Godz. konsultacji

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

 

Wtorek

26 maja

12.00-12.45

 

Język polski gr. I

Matematyka gr. II

Język angielski gr. III

Język niemiecki gr. III

Anna Maciejak

Urszula Przystup

Magdalena Proć

Anna Tkaczyk

Nr 4

Nr 8

Nr 5

Nr 9

12.50- 13.35

 

Język polski gr. III

Matematyka gr. I

Język angielski gr. II

Anna Maciejak

Urszula Przystup

Magdalena Proć

Nr 5

Nr 4

Nr 8

13.40-14.25

Język polski gr. II

Matematyka gr. IIIJęzyk angielski gr. I

Anna Maciejak

Urszula Przystup

Magdalena Proć

Nr 8

Nr 5

Nr 4

Piątek

29 maja

12.00-12.45

 

Język polski gr. I

Matematyka gr. II

Język angielski gr. III

Język niemiecki gr. III

Anna Maciejak

Urszula Przystup

Magdalena Proć

Anna Tkaczyk

Nr 4

Nr  8

Nr 5

Nr 9

12.50- 13.35

 

Język polski gr. III

Matematyka gr. IJęzyk angielski gr. II

Anna Maciejak

Urszula Przystup

Magdalena Proć

Nr 5

Nr 4

Nr 8

13.40-14.25

Język polski gr. II

Matematyka gr. III

Język angielski gr. I

Anna Maciejak

Urszula Przystup

Magdalena Proć

Nr 8

Nr 5

Nr 4

 


 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Drodzy Rodzice,

Przedstawiamy Państwu kilka kroków, które mogą wspomóc Państwa w tym, aby stworzyć Waszym dzieciom maksimum komfortu i bezpieczeństwa w tych trudnych ostatnio chwilach pandemii koronawirusa.

Kluczowym elementem jest jest stosowanie się do zaleceń, ale również zadbanie o to, aby zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa na poziomie emocjonalnym.

 1. Najważniejszy jest plan dnia – do tej pory Wasze życie wyglądało zupełnie inaczej. Wymaga to całkowitego przeorganizowania. Bardzo ważna jest przewidywalność, czyli stworzenie planu dnia, określenie, co będziecie robić
  z podziałem na godziny np. odrabianie zadań zadanych przez nauczycieli, powtarzanie wiadomości, spacer, wspólne gotowanie, kontakt wirtualny ze znajomymi, czas wolny, czytanie lektury itp. Ustalamy wspólnie, kiedy dziecko ma czas na obowiązki i rekreację.
 2. Rozmowa o tym, co się dzieje – ważne jest, aby rozmawiać z dzieckiem o tym, co się dzieje, co ta sytuacja oznacza, jakie są zalecenia, oczywiście na poziomie odpowiednim do wieku dziecka. Dzieci są bardzo mądre i są znakomitymi obserwatorami. Nawet jeśli wydaje nam się, że są za małe, to tym bardziej powinniśmy im wytłumaczyć, że ta sytuacja jest przejściowa i kiedyś się skończy. Kiedy? Tego nie wiemy. Odpowiadajmy na pytania dziecka zgodnie z prawdą np. szkoły zostały zamknięte po to, by nie było więcej zachorowań, nie jeździmy
  do dziadków, żeby babcia i dziadek nie zachorowali. Dzieci będą czuły się bardziej bezpieczne, gdy będą wiedziały, że sytuacja jest kontrolowana.
 3. Dbanie o swoją równowagę psychiczną - kluczowym elementem jest również zachowanie spokoju, nie wpadanie w panikę, w myśl zasady: spokojny rodzic = spokojne dziecko. Nawet noworodki potrafią wyczuwać lęk rodziców. Aby pomóc własnemu dziecku, dobrze jest zadbać o własne samopoczucie.
 4. Kontakty towarzyskie dziecka w formie on – line - dzieci powinny mieć kontakt z rówieśnikami. Z uwagi na obecną sytuację mogą to być kontakty przez Skype, Messenger itp. Dzieciom brakuje spotkań z kolegami. Jeszcze niedawno miały te kontakty w szkole i poza nią, a teraz nie mogą spędzać ze sobą czasu. W wolnym czasie zachęcajmy dzieci do spotkań wirtualnych ze znajomymi. To substytut relacji z drugim człowiekiem, w tym czasie bardzo cenny.

 

 


 

Szanowni Państwo,

 

W ciągu najbliższych 3 tygodni tj. do 15 kwietnia nie mamy możliwości bezpośredniego kontaktu z Państwem i Państwa dziećmi i prowadzenia psychologiczno-pedagogicznej w tradycyjny sposób.  W tym czasie czeka nas wszystkich wiele wyzwań tak w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Najbardziej potrzebnymi wartościami są spokój i równowaga, poczucie bezpieczeństwa i optymizm.

Do dyspozycji Państwa i Państwa dzieci pozostają specjaliści

Marlena Błaziak 607 693 672 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Joanna Tomasiak tel. 500 037 808 oraz przez  WhatsApp i Messenger

Zapraszamy

 

 

 


 

 

Drodzy Uczniowie i Uczennice!
Jak już wiecie z wiadomości na stronie internetowej szkoły  zaczynamy naukę  w wersji online.
Wyobrażamy sobie, że część z Was cieszy się, że nie musi przychodzić do szkoły. Wiemy też, że niektórzy są w związku z tym zasmuceni. W najbliższych dniach możecie doświadczać zmiennych nastrojów. To naturalne, gdyż każdy z nas będzie musiał wyrobić sobie zupełnie nowy tryb dnia. Pamiętajcie też, że ograniczenia spotkań towarzyskich, wyjść na boisko i cotygodniowych zajęć dodatkowych wynikają z bezpieczeństwa i nie są na zawsze!
Potraktujcie ten okres jako dodatkową możliwość do ćwiczenia cierpliwości, optymizmu, odpowiedzialności i kreatywności.
To nie jest okres ferii ani wakacji. Wszyscy - uczniowie, nauczyciele i Wasi rodzice nadal mamy obowiązki, które będziemy realizować. Zmienia się jedynie sposób, w jaki będziemy to robić.

Poniżej przesyłamy Wam wskazówki, jak najskuteczniej wykorzystać ten nietypowy czas.
Utrzymujcie szkolny tryb dnia:
1. Wstawajcie o tej samej porze.
2. Zachowajcie poranną rutynę - pamiętajcie o higienie i śniadaniu. Nie chodźcie cały dzień w piżamie.

3. Zdrowo się odżywiajcie. Jedzcie dużo warzyw i owoców-witaminy podniosą Waszą odporność.
4. Przed rozpoczęciem nauki wyjdźcie do ogródka, na podwórko albo otwórzcie okno i pooddychajcie świeżym powietrzem - to rozbudzi Wasze ciało, będzie imitowało wyjście do szkoły i również wzmocni Waszą odporność.
5. O określonej porze zacznijcie pracę zadaną przez nauczycieli.
6. W czasie nauki róbcie sobie krótkie ruchowe przerwy.  Rozciąganie się, wstanie z miejsca, spacer po mieszkaniu będzie regenerowało umysł.
7. W czasie przerw unikajcie oglądania youtuba, seriali, grania w gry. To świetna okazja do ćwiczenia samodyscypliny.
8. Zaplanujcie sobie czas popołudniowy. Pamiętajcie, że rodzice nadal muszą wykonywać swoje obowiązki i nie zawsze mogą poświęcić Wam swoją uwagę.
9. Utrzymujcie kontakty towarzyskie TYLKO on-line. Wykorzystajcie po południu czas do dzielenia się ON-LINE swoimi pomysłami na kreatywny czas wolny.
10. Ustalcie z rodzicami czas po południu, w którym będziecie mogli razem się pobawić.
11. Zapytajcie rodziców, jak w czasie szkoły on-line możecie pomóc im w domowych obowiązkach. To świetna okazja, by nauczyć się gotować, prać, prasować. Zachęcamy do organizowania przez przewodniczących klas konkursów on-line na np. zrobiony obiad rodzinny itp. Bądźcie tu kreatywni :)
12. Ustalcie  sobie limit grania w gry komputerowe i oglądania seriali. Będziecie mieć i tak dodatkowo więcej czasu na komputerze niż zwykle. Nie chcielibyśmy wrócić do szkoły pełnej zombie komputerowych!
13. 1,5 godziny przed snem wyłączcie elektronikę. Zaniedbując to narażacie się na problemy ze snem. W tym czasie warto poczytać książkę, lekturę.
14. Przed pójściem spać podsumujcie to, co udało Wam się wykonać danego dnia. Doceńcie siebie i wyciągnijcie wnioski na następny dzień - czego chcecie robić więcej, czego mniej.
15. Uspokójcie umysł. Wieczór to dobry moment do treningu umysłu. Nauczcie swój umysł, jak ma zatrzymywać pracę i wchodzić w stan relaksu. Wystarczy, byście przez 5-10 minut w pozycji siedzącej odliczali oddechy. Kiedy skoncentrujecie uwagę na oddechach, zbędne myśli zaczną się wyciszać.
16. Dbajcie o sen. Śpijcie minimum 8 godzin. To wzmacnia odporność fizyczną i psychiczną.

Prosimy dbajcie o siebie i przestrzegajcie ograniczeń! Pamiętajcie o bezpiecznym korzystaniu z Internetu!

 


 

 

Drodzy Uczniowie!

Obecny czas, który spędzacie w domu, powinniście wykorzystać na naukę. Nauka odbywa się z wykorzystaniem Internetu. Dlatego dbając o Wasze bezpieczeństwo zamieszczamy zasady "Bezpieczeństwa w sieci", a Was mobilizujemy do korzystania tylko ze sprawdzonych stron, najlepiej proponowanych przez nauczycieli.

 

 


 

Szybka powtórka przed egzaminem

kliknij tutaj

 

 


INFORMACJE  -  OGŁOSZENIA

KORONAWIRUS (COVID-19)

Jeśli ostatnio byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS, jeśli masz objawy choroby (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu)  – zadzwoń do Inspekcji Sanitarnej (SANEPID Łęczna):

Tel. 81/ 752 31 67 poniedziałek – piątek 7,00 – 15,00,

Tel. alarmowy całodobowy 501 552 018.

W przypadku nasilonych objawów zadzwoń do szpitalnego oddziału zakaźnego – najbliższy oddział:

Tel. 81/ 534 94 14 - dla dorosłych.

Tel. 81/740 25 78 - dla dzieci.

(nie zgłaszaj się do lekarza rodzinnego ani podstawowej opieki zdrowotnej)

INFOLINIA Narodowego Funduszu Zdrowia NA TEMAT KORONAWIRUSA: 800 190 590.

 

JEŚLI  NIE  MUSISZ  NIE  JEDŹ!   -   ZADZWOŃ!

Z uwagi na poważne zagrożenie koronawirusem, od dnia 12 marca (do 25 marca) – decyzją Wójta Gminy Puchaczów zamknięte zostały wszystkie szkoły, przedszkola, Żłobek Samorządowy w Wesołówce, Świetlice Opiekuńczo-Wychowawcze, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna a także boiska ORLIK.

Odwołane zostały także wszystkie imprezy oraz wydarzenia organizowane przez Gminę Puchaczów i instytucje gminne.
Apelujemy o ograniczenie wizyt w urzędach, placówkach publicznych i instytucjach.

Ogranicz !! przebywanie w miejscach publicznych. Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa  i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Ogranicz !! załatwianie spraw urzędowych – Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej – osobiście, zadzwoń lub wyślij e-mail. Numery telefonów i adresy email dostępne na stronie internetowej www.puchaczow.lubelskie.pl

Jeśli ostatnio byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS, jeśli masz objawy choroby (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu)  – zadzwoń do Inspekcji Sanitarnej (SANEPID Łęczna):

tel. 81/ 752 31 67 poniedziałek – piątek 7,00 – 15,00,

tel. alarmowy całodobowy 501 552 018.

W przypadku nasilonych objawów zadzwoń do szpitalnego oddziału zakaźnego – najbliższy oddział:

tel. 81/ 534 94 14 - dla dorosłych.

tel. 81/740 25 78 - dla dzieci.

(nie zgłaszaj się do lekarza rodzinnego ani podstawowej opieki zdrowotnej)

 

INFOLINIA Narodowego Funduszu Zdrowia NA TEMAT KORONAWIRUSA: 800 190 590.

 


UWAGA RODZICE

Informuję, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrówku zawiesza działania dydaktyczno-wychowawcze w dniach 12-25.03.2020r. w Szkole Podstawowej w Ostrówku, Szkole Filialnej w Zawadowie i Przedszkolu w Ciechankach

Natomiast w dniu 12-13 .03.2020 r. – szkoła organizuje w świetlicy szkolnej zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy w tym dniu nie mogą pozostać w domu.


w dniach 12-25.03.2020 r. nie będzie kursował autobus szkolny i bus przedszkolny

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.


Szanowni Państwo Rodzice W nawiązaniu do rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej bardzo proszę, aby uczniowie przeziębieni i chorzy nie przychodzili do szkoły, a pozostawali w domu.

 

 


Pielęgniarka szkolna uprzejmie prosi Rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły w Ostrówku o kontrolny, po feriach zimowych, przegląd głowy własnego dziecka w kierunku wszawicy

 

 


 

ZEBRANIE RODZICÓW

podsumowanie I okresu roku szkolnego

29 stycznia 2020r. (środa)

 

godz. 1530

 

sala nr. 13 

 


 

 

Dnia 15.01.2020 rozpocznie się VI-ta edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” dla uczniów klas 3-7 szkół podstawowych. To konkurs o odpadach i o tym dlaczego tak ważna jest ekokoncepcja: ułatwia prawidłowy odzysk i recykling urządzeń AGD RTV wszechobecnych w naszym codziennym życiu.
Szczegóły dotyczące konkursu w załączniku.

opis_konkursu

informacja prasowa 1_chlorofil Mistrz Recyklingu

 


 

 

Odezwa_11_listopada_2019

 

Program obchodów

Narodowego ŚwiętaNiepodległości

11 Listopada

 

08.30 Złożenie kwiatów pod pomnikami Nieznanego Żołnierza

i Marszałka Józefa Piłsudskiego (Plac Litewski)

 

09.00 Uroczyste posiedzenie Rady Miasta Lublin (Trybunał Koronny)

10.00 Msza św. w intencji Ojczyzny (katedra lubelska)

 

11.30 Przemarsz na Plac Zamkowy

 

11.45 Uroczystość na Placu Zamkowym:

• Złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Lublin przez dowódcę

uroczystości i powitanie kompanii honorowych

• Odegranie i odśpiewanie hymnu państwowego

• Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt

• Wystąpienie Wojewody Lubelskiego

• Apel pamięci i salwa honorowa

• Koncert orkiestry wojskowej z musztra paradna

• Złożenie kwiatów przez Komitet Honorowy pod Pomnikiem

Zaporczyków, tablicami upamiętniającymiWięźniów Zamku oraz

Pomnikiem – Symbolem Lwowa

• Defilada kompanii honorowych, jazdy i pojazdów historycznych

• Imprezy towarzyszące, w tym m.in.:

- okolicznościowy koncert orkiestry wojskowej

- prezentacja grup rekonstrukcyjnych i pojazdów historycznych

- wystawa sprzętu Wojska Polskiego i innych służb mundurowych

- wycieczki „Szlakiem odzyskania niepodległości” (przewodnicy PTTK)

- śpiewanki patriotyczne (harcerze)

- Miejska Gra Niepodległościowa

- Nocna Mila Niepodległości (zbiórka o godz. 16:30 na Placu

Litewskim)

 

13.45 Złożenie kwiatów przy tablicach upamiętniających:

Władysława Cholewę – delegata rządu RP na województwo

lubelskie i Wojewodę Lubelskiego w latach 1941-1944 (Sad

Okręgowy, ul. Krakowskie Przedmieście 43)

Jerzego de Tramecourta – Wojewodę Lubelskiego w latach

1937-1939 (Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4)

Stanisława Moskalewskiego – Wojewodę Lubelskiego w latach

1919 - 1926 (Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4)

 

14.00 Złożenie kwiatów na mogiłach Legionistów (cmentarz wojenny przy

ul. Białej)

 

 


 

ZEBRANIE RODZICÓW

 

27 listopada 2019r. (środa)

godz. 1530

sala nr. 13

 

 

 


 

 

Zgoda na publikację


ZEBRANIE RODZICÓW

 

9.09.2019r.

godz. 1530

sala nr. 13

 

 


 

 

HARMONOGRAM UROCZYSTEGO ROZPOCZĘCIA

ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

02.09.2019R. (Poniedziałek )

ZESPÓŁ SZKOLNO -PRZEDSZKOLNY W  OSTRÓWKU
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW ARMII KRAJOWEJ W OSTRÓWKU

905 - Wyjście do kaplicy ze szkoły

915 - Msza Św. w Kaplicy w Ostrówku

1010 - Spotkanie w szkole /HALA SPORTOWA/

 

UCZNIÓW OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY ORAZ ZMIANA OBUWIA

Kursy autobusu szkolnego

Przywozy:

800 - Ciechanki (POM)

810 - Ciechanki (Sufczyn)

812 - Ciechanki (Przedszkole)

830 - Zawadów

835 - Jasieniec

840 - Szpica

Odwozy:

ok. 1130 - /Zawadów/

ok. 1150/ Ciechanki/

 

SZKOŁA FILIALNA W ZAWADOWIE

Oddział przedszkolny w Zawadowie dn. 02.09.2019 r. pracuje w godz. 800 - 1300

 


HARMONOGRAM UROCZYSTEGO ZAKOŃCZENIA


ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

19.06.2019R. (Środa )

 

905 - Wyjście do kaplicy ze szkoły

915 - Msza Św. w Kaplicy w Ostrówku

1000 - Spotkanie w szkole /HALA SPORTOWA/

 

 

UCZNIÓW OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA

Kursy autobusu szkolnego

Przywozy:

800 - Ciechanki Pom

810 - Ciechanki Sufczyn

812 - Ciechanki Szkoła

830 - Zawadów

835 - Jasieniec

840 - Szpica

Odwozy:

ok. 1200 - Zawadów 

ok. 1225 - Ciechanki

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

Informacja dla Rodziców i Uczniów

Egzamin ósmoklasisty - 15,16,17.04.2019r.

rozpoczęcie - 900

Przypominamy: każdy uczeń przystępujący do egzaminu powinien posiadać pióro lub długopis z czarnym atramentem lub tuszem, legitymację szkolną.

Uczniów obowiązuje strój galowy

Uczniowie przystępujący do egzaminu zgłaszaj się do szkoły na godzinę przed rozpoczęciem tj. 800

 

Kursy autobusu szkolnego

Przywozy: (15 poniedziałek, 16 wtorek, 17 środa)

715 - Ciechanki (POM)

720 - Ciechanki (Sufczyn)

735 - Jasieniec

740 - Zawadów

745 - Szpica

Odwozy:
poniedziałek

ok. 1220 - /Zawadów/

ok. 1245/ Ciechanki/

wtorek

ok. 1150 - /Zawadów/

ok. 1215/ Ciechanki/

środa

ok. 1145 - /Zawadów/

ok. 1210/ Ciechanki/

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

ZEBRANIE RODZICÓW

 

7.09.2018r.

godz. 1530

sala nr. 13

 

 


Dnia 3.09.2018r. po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w bibliotece szkolnej uczniowie klasy VI i VII wraz z rodzicami odbierają podręczniki.


HARMONOGRAM UROCZYSTEGO ROZPOCZĘCIA

ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

03.09.2018R. (Poniedziałek )

ZESPÓŁ SZKOLNO -PRZEDSZKOLNY W  OSTRÓWKU
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW ARMII KRAJOWEJ W OSTRÓWKU

905 - Wyjście do kaplicy ze szkoły

915 - Msza Św. w Kaplicy w Ostrówku

1010 - Spotkanie w szkole /HALA SPORTOWA/

 

UCZNIÓW OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY ORAZ ZMIANA OBUWIA

Kursy autobusu szkolnego

Przywozy:

800 - Ciechanki (POM)

810 - Ciechanki (Sufczyn)

812 - Ciechanki (Przedszkole)

830 - Zawadów

835 - Jasieniec

840 - Szpica

Odwozy:

ok. 1130 - /Zawadów/

ok. 1150/ Ciechanki/

 

SZKOŁA FILIALNA W ZAWADOWIE

9:00 - Spotkanie w szkole

 

 


 

 

 


 

ZEBRANIE RODZICÓW

23.03.2018r.

godz. 1510

sala nr. 13


1 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Łęcznej odbyło się uroczyste podsumowanie VII Edycji Powiatowego Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego.

Celem Alertu jest poznawanie i uświadamianie głównych zagrożeń środowiska naturalnego. Wskazywanie niebezpieczeństw wynikających z działalności człowieka. Podnoszenie świadomości zdrowotnej.

W Alercie uczestniczyło 16 placówek z terenu powiatu łęczyńskiego.

W wyniku klasyfikacji końcowej nasza szkoła zajęła 3 miejsce.


 


"Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/ 2018?"

 


ZEBRANIE RODZICÓW

8.09.2017r.

godz. 1515

sala nr. 13

 

 


HARMONOGRAM UROCZYSTEGO ROZPOCZĘCIA

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

04.09.2017R. (Poniedziałek )

ZESPÓŁ SZKOLNO -PRZEDSZKOLNY W  OSTRÓWKU
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW ARMII KRAJOWEJ W OSTRÓWKU

900 - Wyjście do kaplicy ze szkoły

915 - Msza Św. w Kaplicy w Ostrówku

1015 - Spotkanie w szkole /HALA SPORTOWA/

 

UCZNIÓW OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA

Kursy autobusu szkolnego

Przywozy:

800 - Ciechanki Pom

810 - Ciechanki Sufczyn

812 - Ciechanki Szkoła

830 - Zawadów

835 - Jasieniec

840 - Szpica

Odwozy:

ok. 1130 - /Zawadów / Ciechanki/

 

SZKOŁA FILIALNA W ZAWADOWIE

9:00 - Spotkanie w szkole

 


 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrówku zaprasza Rodziców, którzy wyrażają chęć włączenia się w prace związane z przygotowaniem programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Ostrówku, na spotkanie w dniu 4 lipca 2017 r., o godz. 1000

 

 


HARMONOGRAM UROCZYSTEGO ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

23.06.2017R. (Piątek )

ZESPÓŁ SZKOLNO -PRZEDSZKOLNY W  OSTRÓWKU
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW ARMII KRAJOWEJ W OSTRÓWKU

900 - Wyjście do kaplicy ze szkoły

915 - Msza Św. w Kaplicy w Ostrówku

1015 - Spotkanie w szkole /HALA SPORTOWA/

 

 

UCZNIÓW OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA

Kursy autobusu szkolnego

Przywozy:

800 - Ciechanki Pom

810 - Ciechanki Sufczyn

812 - Ciechanki Szkoła

830 - Zawadów

835 - Jasieniec

840 - Szpica

Odwozy:

ok. 1130 - Zawadów 

ok. 1200 - Ciechanki

 

 

 

 

 

 


 

Spotkanie adaptacyjne

Serdecznie zapraszamy dzieci

wraz z Rodzicami na zajęcia adaptacyjne,

które odbędą się 1 września 2016r.

w godzinach 9.00-13.00

w Przedszkolu w Ciechankach.

Na zajęcia zabieramy uśmiech, dobry humor

i obuwie na zmianę.

Do zobaczenia!

 

Uwaga Rodzice !!!
Zebranie informacyjne dotyczące organizacji
nowego roku 2016/2017
w Przedszkolu w Ciechankach
odbędzie się dnia 01.09.2016 roku

o godz.9.00

 

 

 


ZEBRANIE RODZICÓW

8.09.2015r.

godz. 15.00

sala nr. 13

 

 

 


HARMONOGRAM UROCZYSTEGO ROZPOCZĘCIA

ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

01.09.2015R. (WTOREK)

 

SP OSTRÓWEK

900 - Wyjście do kaplicy ze szkoly

915 - Msza Św. w Kaplicy w Ostrówku

1015 - Spotkanie w szkole /HALA SPORTOWA/

 

SF CIECHANKI

910 - Spotkanie w szkole

 

SF ZAWADÓW

900 - Spotkanie w szkole

 

UCZNIÓW OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA

 

Kursy autobusu szkolnego

Przywozy:

800 - Ciechanki Pom

810 - Ciechanki Sufczyn

812 - Ciechanki Szkoła

830 - Zawadów

835 - Jasieniec

840 - Szpica

 

Odwozy:

ok. 1200 - /Zawadów / Ciechanki/

 

 

 


 

 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku przystąpiła do przedsięwzięcia „Ogólnopolskie Wybory Książek”. Organizatorem jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole” we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz redakcją „Biblioteki Szkolne Online”. Patronem wyborów jest minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.
Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów wszystkich typów szkół. Celem jest poznanie i upowszechnienie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów, dostosowanie księgozbiorów bibliotek do zainteresowań czytelniczych uczniów, promocja czytelnictwa, promocja bibliotek szkolnych w środowisku szkolnym, kształtowanie postaw obywatelskich, popularyzacja zasad wyborów.
Przeprowadziłam wśród uczniów klas 1-3 oraz uczniów klas 4-6 ankietę. Uczniowie mieli podać tytuły najbardziej interesujących książek. Na podstawie wyborów sporządziłam szkolny wykaz najciekawszych książek. Uczniowie klas 1-3 najczęściej wymieniali: Baśnie H.Ch. Andersena i braci Grimm, G. Kasdepke- Detektyw Pozytywka, wiersze J. Tuwima
i J. Brzechwy, R. Pisarskiego – O psie, który jeździł koleją, A. Chylińskiej – Zezia i Giler. Uczniowie klas 4-6 za najciekawsze uznali pozycje: C. S. Lewisa – Opowieści z Narnii, J. R. R. Tolkiena – Hobbit: tam i z powrotem, J. K. Rowling – Harry Potter, L.M. Montgomery – Ania z Zielonego Wzgórza, I. Jurgielewiczowej – Ten obcy, S. Collins- Igrzyska śmierci.
Wykaz wybranych książek i sprawozdanie przesłałam na adres organizatora. Na podstawie wykazu wybranych książek sporządzony zostanie wykaz ogólnopolski przekazany Ministerstwu Edukacji Narodowej i opinii publicznej.
Wśród szkół, które wezmą udział w Wyborach Książek, zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe oraz bezpłatne prenumeraty czasopism wydawanych przez Agencję Sukurs.

 

Lucyna Kucharska

 

 

 


 

 

„ Z Uśmiechem Pomagam”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że ruszyła III edycja zbiórki nakrętek plastikowych dla podopiecznych Stowarzyszenia „Tęcza”

Zachęcamy wszystkich , odkręćmy  nasze serca  a  mechanizm jest prosty – szkoły, przedszkola, instytucje i wszyscy chętni zbierają nakrętki.

Dzięki codziennej uwadze zamienisz nakrętki na coś szalenie ważnego - Na Dar Serca.

Środki uzyskane ze zbiórki pomogą w rehabilitacji Weroniki, mieszkanki naszego powiatu Łęczyńskiego.

Mamy  nadzieję, że ta forma pomocy  Państwa zainteresuje.

Będziemy bardzo wdzięczni za czynny udział w życiu naszym i naszych podopiecznych.

Zbierając plastikowe nakrętki chronimy także środowisko.

Można zbierać:

 • zakrętki po napojach, wodach, płynach, szamponach, kawie, herbacie itd.
 • zatyczki, korki, przykrywki, dekle
 • łyżeczki, miarki np. dołączane do mleka, syropów itp.
 • · opakowania po jajkach niespodziankach

 

Wszystkie zbierane rzeczy muszą być pozbawione metalowych elementów i innych zanieczyszczeń. Nie można wrzucać metalowych zakrętek i kapsli oraz zakrętek ze spryskiwaczy np. do mycia szyb, które zawierają metalowe sprężynki.

Punkt oddawania nakrętek plastykowych:

  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku

 

Szkolny Koordynator:  Halina Cieślik