Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 

HARMONOGRAM UROCZYSTEGO ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

21.06.2024 r. (Piątek )

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW ARMII KRAJOWEJ W OSTRÓWKU

850 - Wyjście do kaplicy ze szkoły

900 - Msza Św. w Kaplicy w Ostrówku

1010 - Spotkanie w szkole /HALA SPORTOWA/

 

UCZNIÓW OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA

Kursy autobusu szkolnego

Przywozy:

750 - Ciechanki POM

755 - Ciechanki Przedszkole

805 - Ciechanki Sufczyn

825 - Jasieniec

830 - Zawadów

835 - Szpica

Odwozy:

ok. 1140 - w kierunku Zawadowa

ok. 1210 - w kierunku Ciechanek

 

Dnia 21.06.2024 r. świetlica szkolna pracuje w godz. 6.30 – 12.30

 

 


 

 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

naszego ucznia Czarka Tarki z klasy IIIA

Jesteśmy bardzo poruszeni tym smutnym wydarzeniem. To wielka strata dla całej społeczności szkolnej. Czarka pamiętać będziemy jako wspaniałego przyjaciela, dobrego kolegę. Był życzliwym, pełnym energii i zawsze uśmiechniętym dzieckiem. Nie znajdujemy słów by wyrazić swój ból, smutek i pustkę jaką odczuwamy po stracie.

Rodzinie, Przyjaciołom, znajomym i wszystkim najbliższym składamy wyrazy współczucia i  szczere kondolencje.

Dyrekcja wraz z całą społecznością szkolną
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej
w Ostrówku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrówku

 

Informujemy, że msza żałobna zostanie odprawiona we wtorek  21.11.2023 r. o godz. 1400

w Kościele Parafialnym w Łańcuchowie.

 

 


 

 


Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2023/2024

 

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną).

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

Szanowni Rodzice, wybór firmy ubezpieczeniowej, wysokość składki pozostawiamy do Waszej decyzji.


Zebranie z rodzicami

8 września 2023 r. (piątek)

Początek: 1515

Miejsce: hala sportowa

Porządek:

1. Spotkanie z dyrekcją

2. Spotkanie z wychowawcami

 

 


 

 

 

HARMONOGRAM UROCZYSTEGO ROZPOCZĘCIA

ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

04.09.2023 r. (Poniedziałek )

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW ARMII KRAJOWEJ W OSTRÓWKU

850 - Wyjście do kaplicy ze szkoły

900 - Msza Św. w Kaplicy w Ostrówku

950 - Spotkanie w szkole /HALA SPORTOWA/

 

UCZNIÓW OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA

Kursy autobusu szkolnego

Przywozy:

750 - Ciechanki POM

755 - Ciechanki Przedszkole

805 - Ciechanki Sufczyn

825 - Jasieniec

830 - Zawadów

835 - Szpica

Odwozy:

ok. 1050 - w kierunku Zawadowa

ok. 1115 - w kierunku Ciechanek

 

 

 


 

 

 

 

 


 

HARMONOGRAM UROCZYSTEGO ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

23.06.2023 r. (Piątek )

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW ARMII KRAJOWEJ W OSTRÓWKU

850 - Wyjście do kaplicy ze szkoły

900 - Msza Św. w Kaplicy w Ostrówku

950 - Spotkanie w szkole /HALA SPORTOWA/

 

UCZNIÓW OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA

Kursy autobusu szkolnego

Przywozy:

750 - Ciechanki POM

755 - Ciechanki Przedszkole

805 - Ciechanki Sufczyn

825 - Jasieniec

830 - Zawadów

835 - Szpica

Odwozy:

ok. 1140 - w kierunku Zawadowa

ok. 1200 - w kierunku Ciechanek

 

Dnia 23.06.2023 r. świetlica szkolna pracuje w godz. 6.30 – 12.30

 


 

 • Konkurs na plakat ZDROWI I SZCZĘŚLIWI 23 dla uczniów ze szkół z Gminy Puchaczów
 • Jednym z głównych celów akcji jest motywowanie do zdrowego stylu życia: dbania o zdrowie i codzienną aktywność fizyczną oraz promowanie wspólnego aktywnego spędzania czasu w rodzinie.

  Zapraszamy więc do podzielenia się waszymi sposobami realizowania zdrowego stylu życia Prosimy o przygotowanie plakatu obrazującego realizację zdrowego stylu życia w rodzinie.

  Na plakacie należy zilustrować za pomocą rysunków, zdjęć,  opisów w jaki sposób wszyscy członkowie rodziny zdrowo spędzają czas, gotują, bawią się, uprawiają sport.

  Mamy nadzieję, że praca nad plakatem będzie okazją do zacieśniania więzi i dobrych relacji  z bliskimi. To działanie jest też sposobem świadomego budowania pozytywnych wspomnień.

  Uwaga!!! Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w formie wystawy oraz opublikowane  (jako zdjęcia) na stronach internetowych i komunikatorach szkolnych i Urzędu Gminy w Puchaczowie.

  Najlepsze zostaną nagrodzone.

   

  Wymagania co do zawartości plakatu:

  1. Na plakacie powinny znaleźć się prace plastyczne i zdjęcia  ukazujące wszystkich członków rodziny realizujących wytyczne zdrowego stylu życia; nad praca mogą pracować wszyscy członkowie rodziny
  2. Zdrowy styl życia zgodnie Programem Trzymaj Formę! to:
  3. Aktywność fizyczna,
  4. Zdrowa dieta,
  5. Dobre relacje z innymi,
  6. Umiejętność radzenia sobie ze stresem,
  7. Brak uzależnień ( bez stosowania używek).
  8. Rozmiar plakatu minimum A3;
  9. Użyte metody i techniki plastyczne mogą być dowolne: własnoręczne prace członków rodziny, zdjęcia, kolaże,; proszę o nie stosowanie materiałów odklejających się, lepkich, kruchych, sypkich; chodzi o jak największą trwałość pracy w transporcie i na ekspozycji;
  10. Prace należy złożyć  wraz ze zgodą na publikację w szkołach do 11 maja 2023 r. u szkolnych koordynatorów:

  mgr Joanna Tomasiak s. 101 ZS w Puchaczowie

  mgr Maria Baryła i mgr Marlena Błaziak SP w Ostrówku

  mgr Monika Gargol i mgr Marzena Piskorska SP w Nadrybiu

   

  1. 15 maja rozstrzygnięcie konkursu i publikacja wyników.
  2. Nagrody i  dyplomy po 22 maja; przewidujemy nagrody  w kategoriach klasy 1-3; 4-8; LO;