Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Informacja o dyżurach wakacyjnych przedszkoli

z terenu Gminy Puchaczów

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w porozumieniu z organem prowadzącym, przedszkola będą pełniły dyżur wakacyjny w terminach:

1. Od 1 lipca 2020 roku do 21 lipca 2020 roku Przedszkole w Puchaczowie- Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Od 22 lipca 2020 roku do 11 sierpnia 2020 roku Przedszkole w Nadrybiu - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Od 12 sierpnia 2020 do 31 sierpnia 2020 Przedszkole w Ciechankach - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Przedszkola będą czynne w zależności od Państwa potrzeb zadeklarowanych w deklaracji. W tych godzinach placówki będą pełniły funkcję opiekuńczą.

W związku z powyższym należy do dnia 25.06.2020 – do godz. 10;00 – złożyć deklarację potrzeby przyprowadzenia dziecka do przedszkola i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych.

 

Druk deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej każdego przedszkola www.przedszkolepuchaczow.pl , www.spostrowek.pl , www.spnadrybie.edupage.org

Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy poszczególnego przedszkola.

W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w przedszkolu.

 

Liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

 

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora do dnia 26.06.2020 do godz. 15;00 drogą mailową.

 

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.

Procedury umieszczone są na stronie internetowej przedszkola. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.

Szanowni Rodzice,

podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu
w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Jednocześnie zapewniamy, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

 

Dyrektorzy Przedszkoli

z Gminy Puchaczów

 

 

Karta zgłoszenia dziecka  na dyżur wakacyjny

Zgłaszam dziecko do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadrybiu/

Przedszkola w Ciechankach/ Przedszkola w Puchaczowie *) na dyżur wakacyjny

 

w dniach : od  ………………………..  do ……………………….. tj. …………….. dni.

 

w godzinach od………….. do ………….

 

 1. 1. Informacje o dziecku

 

Imię i nazwisko

 

Data urodzenia

 

PESEL

 

Adres zamieszkania

 

 

 

 1. 2. Ze względu na ograniczenia dotyczące dopuszczalnej liczby dzieci w grupie – do 16 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni przypadającej na jedno dziecko minimum 3 m2,
  przy ustalaniu kolejności przyjęć do przedszkola w czasie epidemii, stosuje się następujące kryteria:

 

Kryteria pierwszeństwa

TAK

NIE

Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu

 

 

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

 

 

a)   w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

b)   w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

c)   handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba dostępnych miejsc, stosuje się dodatkowe kryteria:

Dodatkowe kryteria

TAK

NIE

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

 

 

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

 

 

 

Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 3. Informacje o rodzicach/opiekunach

 

Dane matki/opiekunki

Dane ojca/opiekuna

Imię i nazwisko

 

 

 

Adres zamieszkania

 

 

 

Tel. kontaktowy

 

 

 

Tel. do zakładu pracy

 

 

 

Adres email do kontaktu

 

 

 

 

 1. 4. Dodatkowe informacje o dziecku

 

Ważne zdaniem rodziców:

 

a)      informacje zdrowotne

…………………………………………………………………………………………

 

b)      informacje o żywieniu

…………………………………………………………………………………………

 

c)      inne informacje o dziecku

…………………………………………………………………………………………

 

 1. 5. Osoby upoważnione do odbioru dziecka

 

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Nr dowodu osobistego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 6. Zobowiązanie rodziców/opiekunów

 

Zobowiązuję się do:

 

 • przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnione osoby w ustalonych przez przedszkole godzinach,
 • uiszczenia opłaty za pobyt w przedszkolu, zgodnie z zadeklarowanym czasem pobytu w przedszkolu
 • przestrzegania postanowień statutu placówki
 • przestrzegania przeciw epidemicznych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego

 

 

 1. ……………………………………….   2. ……………………………………

Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych

 

*niepotrzebne skreślić