Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

w roku szkolnym 2022/2023

 

 

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrówku ustala w roku szkolnym 2022/2023 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w następujących terminach:

31 października 2022 r. (poniedziałek) – przed Dniem Wszystkich Świętych

2 maja 2023 r. (wtorek)

23 maja 2023 r. (wtorek) – egzamin klasy ósmej

24 maja 2023 r. (środa) – egzamin klasy ósmej

25 maja 2023 r. (czwartek) – egzamin klasy ósmej

1 czerwca 2023 r. (czwartek) – Dzień Dziecka i Dzień Sportu

9 czerwca 2023 r. (piątek) – po Bożym Ciele