Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

 

ustalam w roku szkolnym 2021/2022 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w następujących terminach:

2 listopada 2021 r. (wtorek) – Dzień Zaduszny

12 listopada 2021 r. (piątek) – po 11 listopada

7 stycznia 2022 r. (piątek) – po Święcie Trzech Króli

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

24 maja 2022 r. (wtorek) – egzamin klasy ósmej

25 maja 2022 r. (środa) – egzamin klasy ósmej

26 maja 2022 r. (czwartek) – egzamin klasy ósmej

17 czerwca 2022 r. (piątek) – piątek po Bożym Ciele