Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Klauzula Informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrówku

 

Na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem”, informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z rozporządzenia.

Administratorem Państwa danych osobowych jest
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrówku, 21–013 Puchaczów.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych oraz w przypadku chęci skorzystania z praw wynikających z rozporządzenia, poprzez e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pisząc list na adres Administratora (z dopiskiem ochrona danych osobowych) lub przychodząc do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrówku.

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie:

 • obowiązku prawnego jaki jest nałożony na administratora;
 • wtedy gdy działamy w interesie publicznym lub wtedy gdy sprawujemy władzę i wynika to z aktualnych przepisów prawa;
 • umów zawartych przez nas;
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe i dane osobowe Waszych dzieci będziemy przetwarzać z należytą ostrożnością, dbając o skuteczne zabezpieczenia i bezpieczeństwo od momentu pozyskania danych do momentu zakończenia realizacji celów na jakie zostały zebrane lub przez okres jakiego wymagają od nas przepisy obowiązującego prawa.

Nie będziemy przetwarzać Państwa danych w sposób zautomatyzowany – nie będziemy Państwa profilować.

Dane mogą być przekazane innym instytucjom i organom władzy publicznej lub innym podmiotom działającym na zlecenia organów publicznych, ale tylko w ramach i celach wynikających z przepisów prawa.

Państwa dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię.

Chcemy abyście mieli świadomość, że zawsze macie prawo do:

 • dostępu do swoich danych;
 • poprawy i ich sprostowania;
 • usunięcia w dowolnym momencie jeżeli dane będą przetwarzane bezpodstawnie o ile dane przetwarzane są na podstawie zgody, a nie przepisów prawa;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przeniesienia danych o ile dane są przetwarzane na podstawie zgody;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdyby uznali Państwo, że przetwarzanie Waszych danych narusza przepisy rozporządzenia.

Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli przesłanką do przetwarzania danych osobowych jest przepis prawny, to podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe, jeżeli zaś przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody to podanie danych ma charakter dobrowolny.