Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 

Mali mistrzowie

Całoroczne zmagania z językiem polskim uczniów klasy II-III ze Szkoły Filialnej w Zawadowie dobiegły końca. W miesiącu czerwcu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów polonistycznych zorganizowanych przez Centrum Edukacji Humanistycznej – Logos i skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów i techników:

XI Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego ,,Z poprawną polszczyzną na co dzień" i VIII Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego,, Z ortografią na co dzień".

Celem tych konkursów było propagowanie kultury językowej wśród dzieci i młodzieży oraz wyrabianie w uczniach nawyku językowej dociekliwości poznawczej. We współczesnym społeczeństwie informacyjnym język towarzyszy nam na każdym kroku i dlatego jest rzeczą niezmiernie istotną poprawne i logiczne posługiwanie się nim.

Zadaniem uczniów na poszczególnych etapach zmagań konkursowych było np. takie przeredagowanie tekstu, tak aby wypowiedź spełniała kryterium poprawności językowej lub kryterium poprawności ortograficznej.

Decyzją jury konkursu wyróżnienia otrzymali:

-w ,XI Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym,, Z poprawną polszczyzną na co dzień": Łukasz Wróbel z klasy III i Arkadiusz Matysiak z klasy II.

-w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym,, Z ortografią na co dzień": Łukasz Wróbel i Hubert Lechowski - uczniowie klasy III.

Gratulujemy dzieciom sukcesu i wierzymy, żeby udział w tych konkursach zwiększy ich szanse na sukces w nauce w następnych klasach.