Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości 

Uroczyste otwarcie przedszkola i pasowanie na przedszkolaka

17 listopada br. symbolicznym przecięciem wstęgi oficjalnie otwarto Przedszkole w Ciechankach.

Na uroczystość zaproszono wielu gości: Romana Cholewę –Starostę Powiatu Łęczyńskiego, Adama Grzesiuka-Wójta Gminy Puchaczów, Małgorzatę Marcinek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrówku, Jarosława Burkieta wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrówku, Wandę Kot byłego dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrówku, Proboszcza Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie ks. Tomasza Konstanciuka,  Katarzynę Wójcik-Kęcik Sekretarza Gminy Puchaczów, Urszulę Kłembokowską Inspektora do Spraw Oświaty  Gminy Puchaczów, Stanisława Radko –przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu oraz Radnych w osobach: Mieczysława Skoczylas, Roman Gnyp, Leszek Gil,  Marian Guzowski,  sołtysa wsi Ciechanki - Grzegorza Olendra, a także przedstawicieli Rady Rodziców Przedszkola.

Uroczystego przecięcia biało-czerwonej wstęgi dokonali: Adam Grzesiuk-Wójt Gminy Puchaczów, Roman Cholewa –Starosta Powiatu Łęczyńskiego, Stanisław Radko,  Roman Gnyp - przedstawiciele Radnych Gminy, Małgorzata Marcinek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrówku, Andrzej Jasielski -przedstawiciel Rady Rodziców, a także przedstawiciel przedszkolaków - Mikołaj Skoczylas.

Sale i pomieszczenia przedszkolne poświęcił ksiądz Tomasz Konstanciuk, proboszcz parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie.

Część artystyczną dzieci rozpoczęły tradycyjnym polonezem, a następnie zaprezentowały się przedszkolaki z poszczególnych grup. Obecni na uroczystości rodzice, goście, wychowawcy oraz pracownicy przedszkola nie kryli zachwytu oglądając prezentacje przedszkolaków. Ukoronowaniem wspaniałych występów było pasowanie na przedszkolaka, którego dokonała Pani Małgorzata Marcinek, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrówku.

Wśród uśmiechów i gratulacji składanych na ręce pani Wicedyrektor Agaty Wójcik, były zabawki i słodycze  dla najmłodszych. Goście otrzymali pamiątki przygotowane specjalnie na tą uroczystość, a następnie zostali zaproszeni do zwiedzania przedszkola. Każdy wychodził ze wzruszeniem, które na długo jeszcze zostanie w pamięci.