Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Ramowy rozkład dnia w grupie trzylatków

630- 800 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy o charakterze ogólnorozwojowym ( np. rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, indywidualne lub w małych zespołach, praca z dzieckiem uzdolnionym), poranna zabawa ruchowa

REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

800 – 815 Zabawy integrujące grupę

815- 830 Przygotowanie do śniadania – toaleta poranna

830- 900 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

900- 945 Zajęcia dydaktyczne  zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego: zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej

945- 1015 Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań

1015 -1100 Czynności samoobsługowe przed wyjściem ( nauka ubierania się). Zabawy swobodne na powietrzu, wycieczki, spacery

1100- 1115 Realizacja zajęć z języka angielskiego lub religii

1115- 1130 Przygotowanie do obiadu – czynności porządkowe i higieniczne

1130- 1200 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

1200- 1215 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych (zdejmowanie i zakładanie elementów garderoby)

12 15 – 1315 Leżakowanie, relaks, słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej

1315- 1400 Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań

1400- 1410 Przygotowanie do podwieczorku -  zabiegi higieniczne

1410- 1430 Podwieczorek

1430- 1630 Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia w grupie  czterolatków

6.30- 8.00 Schodzenie się dzieci,

- zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań,

- zabawy o charakterze ogólnorozwojowym ( np. rozwijające percepcję słuchową, wzrokową indywidualne lub w małych zespołach, praca z dzieckiem uzdolnionym)

- zabawa ruchowa poranna.

REALIZACJA TREŚĆI PODSTAWY PROGRAMOWEJ  800-1300

800 – 815 Zabawy integrujące grupę

8.15- 8.30 Przygotowanie do śniadania – toaleta poranna

8.30- 9.00 Śniadanie

9.00- 9.15 Zabiegi higieniczne po posiłku

9.15- 10.00 Zajęcia edukacyjne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego: zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej, przyrodniczej

1000 - 1015 Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań

10.15 -11.15 Spacery i wycieczki w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym

11.15- 11.30 Przygotowanie do obiadu – czynności porządkowe i higieniczne

11.30- 12.00 Obiad

12.00- 12.15 Zabiegi higieniczne po posiłku

12 15 – 1300 Relaksacja, odpoczynek, ćwiczenia ortofoniczne, paluszkowe, itp, praca indywidualna, słuchanie opowiadań lub bajek

13.00- 14.00 Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań

14.00- 14.15 Przygotowanie do podwieczorku -  zabiegi higieniczne

14.15- 14.30 Podwieczorek

14.30- 16.30

- zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań,

- tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci,

- rozchodzenie się dzieci.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI 5 i 6- LETNICH

8:00- 13:00 Realizacja Podstawy Programowej

6:30- 8:00 Schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne nauczycieli z dziećmi i rodzicami; zabawy w kącikach zainteresowań, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, zabawy i zajęcia stymulujące rozwój dzieci zabawy dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale dzieci.

8:00- 8:30 Ćwiczenia poranne, zabawy integracyjne i muzyczno-ruchowe, zabawy ruchowe wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne.

8:30-9:00 Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczno-sanitarne, śniadanie.

9:00-9:30 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (kierowane i niekierowane) zorganizowane z całą grupą według tygodniowego rozkładu zajęć, zintegrowana działalność edukacyjna w sferze rozwoju ruchowego, muzycznego, plastycznego, językowego, matematycznego i przyrodniczego w oparciu o podstawę programową oraz wybrany program wychowania przedszkolnego.

9:30-10:30 Ćwiczenia relaksacyjne, ogólnorozwojowe, ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze dziecka (percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa koordynacja wzrokowo- ruchowa, grafomotoryka, myślenie logiczne, pamięć), ćwiczenie ortofoniczne i ruchowe.

10:30-11:00 Zajęcia dydaktyczne nr 2 według tygodniowego rozkładu zajęć.

11:00-11:30 Przygotowanie do obiadu; czynności higieniczno-sanitarne, obiad, kształtowanie zachowań prozdrowotnych- mycie zębów.

11:30-12:30 Relaks, zabawy zorganizowane i swobodne, zabawy dowolne w sali i na placu zabaw, spacery, wycieczki, informacje przyrodnicze.

12:30- 13:30 Zabawy dowolne w sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka, bajkoterapia, zabawy ruchowe, praca indywidualna.

13:30-14:00 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno-sanitarne, podwieczorek.

14:00- 15:00 Pobyt na powietrzu, spacery, w razie niepogody zabawy zorganizowane, dydaktyczne, utrwalające nabyte umiejętności i wiedzę w sali zabaw, monitorowanie rozwoju dzieci, praca kompensacyjno-wyrównawcza; zabawa ruchowa.

15:00-16:30 Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci.