Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

ZAJĘCIA  DODATKOWE W NASZYM PRZEDSZKOLU!!!

 

J. ANGIELSKI

Głównym celem zajęć jest wprowadzenie dziecka w świat nauki j. obcego poprzez aktywna zabawę,

połączoną z ruchem, grami, rymowankami i piosenkami.

Zajęcia prowadzi Pani Magdalena Proć

2x w tygodniu  (poniedziałek i środa)

 

RELIGIA

Zajęcia przybliżające dzieciom treści religijne prowadzone w formie zabaw.

Zajęcia prowadzi Pani  Elżbieta Filipiak

2x w tygodniu (czwartek i piątek)

 

Zajęcia rytmiczno - taneczne

Poniedziałek - Dorota Śledź

Grupa I

Dzieci  4 - letnie godz. 13.00-13.30

Wtorek - Anna Tkaczyk

Grupa II

Dzieci 5 i 6- letnie godz. 13.30-14.00

Czwartek - Milena Witkowska

Grupa III

Dzieci 3 - letnie godz. 13.15-13.45

Cele:

- stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni muzyczno – ruchowej,

- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej,

- reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki, artykulacji oraz na zmiany metryczne w taktach,

- kształtowanie koordynacji ruchowej i umiejętności przestrzennego planowania ruchu, poruszania się,

- wyrabianie szybkiej orientacji, koncentracji, uwagi i sprawniejszego myślenia,

- stwarzanie możliwości do spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzyczno - ruchowej.

Zajęcia plastyczne

Poniedziałek - Anna Walczuk

Grupa I

Dzieci 5-letnie godz. 13.00-13.30

Środa - Joanna Cybula

Grupa II

Dzieci 6-letnie godz 13.00-13.30

Cele:

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych.

> Wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka;
> uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i społecznych;
> dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze;
> rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej dziecka;
> rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi;
> budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy;
> rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kontakt z wytworami sztuki (reprodukcje dzieł uznanych artystów polskich i zagranicznych, oglądanie wystaw miejscowych artystów);
> rozwijanie zdolności percepcji malarskich dzieł sztuki: spostrzegania, rozumienia, przeżywania, wartościowania.


Zajęcia płatne:

Trening karate

Zajęcia dla dzieci 5 i 6-letnich

Poniedziałek

godz. 13.00

Cele:

- ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami Karate,

- dobra zabawa i nauka pozytywnego oddziaływania ćwiczeń w życiu od najmłodszych lat,

- wspomaganie fizycznego rozwoju dzieci oraz podnoszenie sprawności ruchowej.