Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości 

II semestr

Działania podejmowane w ramach programu

„Szkoła promująca zdrowie”

w roku szkolnym 2016/17

w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Ostrówku

w Szkole Podstawowej im Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku


II semestr

 

 1. 31 stycznia 2017 r. – zorganizowanie i przeprowadzenie przeglądu kolęd i pastorałek dla dzieci z gminy Puchaczów;
 2. 23 lutego 2017 r. –Dzień Samorządności i zabawa karnawałowa;
 3. 4- 5 luty 2017 r. – biwak harcerski „Dzień Myśli Braterskiej” ( przygotowanie krat niespodziankowych z życzeniami, bieg patrolowy po lesie, gra terenowa, spotkanie przy wspólnym śpiewaniu i pląsaniu, przygotowanie pełnowartościowych posiłków);
 4. 10 marca 2017 r.  – projekt „Lekki tornister”;
 5. 21 marca 2017 r. - _ Matematyczne powitanie wiosny, Przedstawienie „Kłótnia liczb”, turniej wiedzy  „Jeden z dziesięciu”, owocowe nagrody;
 6. 24-25 marzec 2017 r. - biwak harcerski „Pisanki, kraszanki” ( ozdabianie jajek starymi i nowymi metodami pod okiem instruktorów, musztra, wspólne śpiewanie);
 7. 28 marca 20`17 r. – udział w turnieju  „Bądź bezpieczny na drodze”;
 8. 11 kwietnia 2017 r. – Turniej „Z Podwórka na Stadion – o Puchar Tymbarku” – piłkarskie rozgrywki na naszym kompleksie sportowym Orlik oraz Mistrzostwa Gminy Puchaczów w Piłce Nożnej dla Uczniów Szkół Podstawowych
 9. 12 kwietnia 2017 r. – Tradycje wielkanocne – montaż słowno-muzyczny, spotkanie przy stole, wspólne spożycie posiłku;
 10. 12 kwietnia 2017 r. – wizyta uczniów w Dziennym Domu SENIOR – WIGOR w Bogdance; zaprezentowanie montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów poświęconego tradycjom świat Wielkanocnych;
 11. 27 kwietnia 2017 r. Heppening – Nie wypalaj traw z udziałem uczniów klas 1-3;
 12. 28 kwietnia 2017 r.  – montaż słowno- muzyczny z okazji świat majowych
 13. 27 kwietnia 2017 r.  -  udział w Finale Międzyszkolnego Turnieju Rowerowego o Puchar Burmistrza Łęcznej; II miejsce naszej drużyny;
 14. 5 kwietnia 2017 r. – zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku;
 15. 9 maja 2017 r. – zwiedzenie obiektów sortowni  śmieci i oczyszczalni ścieków przez uczniów klas 1-3;
 16. 28 kwietnia 2017 r. – Udział 2 drużyn w Powiatowym Konkursie „Młodzi Ratownicy”. Nasi uczniowie zajęli I i II miejsce);
 17. 11 maja 2017 r. Dzień Służby Zdrowia i Dzień Ziemi – montaż słowno – muzyczny pod hasłem „Zdrowie to najcenniejszy skarb. Troszcząc się o środowisko dbasz o zdrowie”; rozmowa z zaproszonymi gośćmi: panią stomatolog i pielęgniarkami; rozstrzygniecie konkursu „Śmieciosztuka”; pokaz „Śmieciomody” – ubrań wykonanych przez uczniów wspólnie z rodzicami z odpadów;
 18. 12 maja 2017 r. – rajd rowerowy po najbliższej okolicy (miejsca pamięci, mogiły powstańców, rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt, monitoring czystości środowiska, lokalizacja  dzikich wysypisk śmieci;
 19. 18 maja 2017 r. – U garncarza – warsztaty na terenie szkoły, tworzenie z gliny;
 20. 17 maja 2017 r. – wycieczka do Warszawy uczniów klas 4-6;
 21. 19 maja 2017 r. – „W drodze do maratonu” – biegi przełajowe dla uczniów klas 1-6;
 22. 25 maja 2017 r. – udział w X Powiatowym Spotkaniu Integracyjnym Klas 3  „Ziemia dla człowieka – człowiek dla ziemi” w Poleskim Parku Narodowym;
 23. 30 maja 2017 r. – „Ze zdrowiem i sportem za pan brat” – zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie przyszkolnych obiektów „Orlik” V Turnieju Gier i Zabaw Sportowych dla uczniów klas 1-3 z terenu Gminy Puchaczów.
 24. 31 maja 2017 r. – Wycieczka dydaktyczno – turystyczna na Roztocze i do Zamościa uczniów klas 1- 3;
 25. 31 maja 2017 r. – Udział w konkursie plastycznym „Piękno mojego miejsca zamieszkania – kiedy dojrzewają kasztany”;
 26. 1 czerwca 2017 r.  – Dzień Rodziny – festyn rodzinny; montaż słowno – muzyczny mówiący o czasie, który każdy rodzic powinien poświęcić swojemu dziecku; pokazy taneczne, rozgrywki sportowe, wspólny posiłek; udział rodziców i zaproszonych gości; Prezentacja działań w ramach SzPZ;
 27. 5–7 czerwca 2017 r.  – Zielona szkoła w Lasach Janowskich – udział uczniów z klas 2-4;
 28. 9 czerwca 2017 r.  – wycieczka uczniów klas 4- 6  na Roztocze;
 29. 14 czerwca 2017 r.  – Spotkanie pokoleń z okazji  rocznicy nadania imienia naszej szkole; montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów klas 2- 6; rozmowy z kombatantami, wspólne śpiewanie.

 

 

Działania długofalowe prowadzone w naszej szkole w roku szkolnym 2016/17

 1. Pomagamy innym
 • Udział w akcji charytatywnej  - sprzedaż  kartek świątecznych wykonanych przez artystów malujących ustami i nogami. Zebrane fundusze przekazano na rzecz artystów.
 • Udział w akcji „Góra Grosza” - uczniowie wrzucali do puszki drobne monety.
 • Loteria fantowa w czasie balu karnawałowego;
 • Działalność Klubu Wolontariatu, udział w Akcji ‘Szlachetna paczka”
 1. Monitoring czystości wody metodą biologiczną w rzece Mogielnica;
 2. Monitoring czystości powietrza metodą porostową; badanie zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach;
 3. Współpraca ze Stacją Epidemiologiczno- Zdrowotną w Łęcznej;
  Realizacja programów  antynikotynowych  w klasach 1- 6:
  - Bieg po zdrowie

-  Nie pal przy mnie proszę;

-  Czyste powietrze wokół nas;

- Znajdź właściwe rozwiązanie;

Trzymaj Formę   - realizacja ogólnopolskiego programu propagującego zdrowy styl życia, zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną;

Udział w Alercie Ekologiczno – Zdrowotnym;

Dopalaczom mówię NIE - udział w akcji promującej właściwe zachowania;

Chcesz mieć zdrowe dzieci? Nie pal śmieci.

 1. Fluoryzacja zębów;
 2. Warzywa i owoce w szkole;
 3. Mleko w szkole;
 4. Współpraca z KRUS w Łęcznej w ramach programu „Bezpieczny dom i gospodarstwo”;
 5. Udział w kolejnej edycji programu Akademia Bezpiecznego Puchatka
 6. Realizacja zadania - edukacja ekologiczna w Gminie Puchaczów  - „ W przyjaźni ze środowiskiem” współfinansowanego przez Gminę Puchaczów i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie;
 7. Realizacja zadania „Wzbogacanie szkolnego ogrodu przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku”  współfinansowanego przez Gminę Puchaczów i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie;
 8. Realizacja projektu „Segregowanie odpadów” ( zorganizowanie całorocznej zbiórki surowców wtórnych, prowadzenie zajęć dydaktycznych na temat gospodarki odpadami, przygotowanie plakatów o segregacji śmieci, zredagowanie i rozprowadzenie ulotek  do społeczeństwa ma temat konieczności segregacji śmieci i zagrożeń wynikających ze spalania odpadów w domowych piecach i ogniskach. Przekazanie zebranych nakrętek wolontariuszom Stowarzyszenia Tęcza w Kopinie.
 9. W grudniu i w kwietniu realizacja projektu – Festiwal uczniowskich doświadczeń (uczniowie klas 5-6 przygotowują w 2-osobowych grupach doświadczenia będące podsumowaniem działów z przyrody dotyczących zjawisk fizycznych i chemicznych i prezentują młodszym kolegom);
 10. Systematyczne spotkania z pielęgniarką szkolną;
 11. Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego –badminton- zajęcia pozalekcyjne
 12. Działalność kół zainteresowań;
 13. Zajęcia po lekcjach i w czasie wakacji na Orliku szkolnym;
 14. Biwaki harcerskie;
 15. Przynależność  i udział w rozgrywkach Gminnej Ligi Piłki Nożnej;
 16. Udział w Gminnych Biegach Przełajowych;
 17. Udział w Turnieju Piłkarskim „Z Podwórka na Stadion – o Puchar Tymbarku;

 

Szkolenia dla rady pedagogicznej i rodziców w roku szkolnym 2016/17

 1. 25.11.2016 r.  - -lekcja otwarta dla zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej  - - Elementy oceniania kształtującego;
 2. 5. 12. 1016 r. Szkolenie Rady Pedagogicznej i pozostałych pracowników szkoły z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z obsługi AED – szkolenie prowadzili ratownicy medyczni;
 3. 6.12.2016 r. - lekcja otwarta dla zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej  i klas IV-VI  - „Jak pracować z uczniem nadpobudliwym ruchowo?”. Lekcję prowadziła psycholog Marlena Błaziak.
 4. 3 01. 2017 r. – Szkolenie rady pedagogicznej przez podmiot zewnętrzny – panią psycholog Beatę Skarżyńską; Temat: Kształcenie  postaw – wychowanie do wartości;
 5. 27.01 2017 r. - Kształcenie  postaw – wychowanie do wartości – pogadanka na zebraniach z wychowawcami klas  (odniesienie do problemów wychowawczych w poszczególnych zespołach klasowych)
 6. 22 lutego 2017 r. informacja na klasowych zebraniach z rodzicami o wynikach autoewaluacji  w ramach programu „Szkoła promująca zdrowie”. Skonsultowanie wyboru priorytetowego problemu do rozwiązania.
 7. 4.04 2017 r. – zajęcia otwarte dla zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej oraz klas 4-6 prowadzone w klasie 5.
 8. 20 04. 2017.r. – szkolenie rady pedagogicznej prowadzone przez podmiot zewnętrzny – panią Halinę Szymańską;  Temat: Program wychowawczy i program profilaktyczny zgodny z nową podstawą programową.