Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
12 maja 2017 roku Filia Biblioteki w Ciechankach zorganizowała dla uczniów:  kl. II-III ze Szkoły Filialnej w Zawadowie i  kl. I ze Szkoły Podstawowej w Ostrówku lekcję biblioteczną   pt. ,,Z wizytą na majowej łące". Celem lekcji było usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy dzieci na temat roślin i zwierząt, jakie mogą spotkać w maju na łące. W trakcie zajęć dzieci oglądały książeczki i prezentację multimedialną dotyczącą tematu lekcji, rozwiązywały krzyżówkę i zagadki związane z tematem, rozpoznawały po głosie zwierzęta żyjące na łące, uczyły się piosenki i zabawy ruchowej o żabce. Podsumowaniem zajęć była wykonana w grupach praca plastyczna. Atmosfera spotkania była niezwykle miła, wszyscy uczestnicy bawili się  znakomicie. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały cukierki z okazji obchodzonego Tygodnia Bibliotek.


To było bardzo ciekawe spotkanie, za które serdecznie dziękujemy