Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody i Samorząd Uczniowski  ogłaszają

konkurs „Śmieciosztuka czyli rady na odpady”.

 

Cel konkursu:

Zwrócenie uwagi na problem recyklingu, poprzez możliwość potraktowania śmieci jako tworzywa artystycznego.

Regulamin konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – VI

Należy wykonać przedmiot użytkowy lub ozdobny przy użyciu materiałów odpadowych takich jak: kubki plastikowe po jogurtach i serkach, butelki, zakrętki, puszki po konserwach, reklamówki, worki foliowe, gazety, torby papierowe itp.

Do każdej pracy należy dołączyć karteczkę z następującymi informacjami;

- imię i nazwisko ucznia,

- klasa,

- nazwa wykonanego przedmiotu i jego przeznaczenie.

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- pomysłowość,

- staranność i estetyka wykonania,

- wykorzystanie materiałów odpadowych.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie z okazji Dnia Ziemi.

Prace można składać u pani Teresy Budzińskiej  w terminie do dnia 20 kwietnia 2017r.

Dzień Ziemi w naszej szkole obchodzony był bardzo uroczyście.  Uczniowie z klasy 5 przedstawili  montaż słowno - muzyczny  o treści ekologicznej i zdrowotnej. Przygotowali i odczytali dekalog ekologa, pod którym wszyscy uczniowie podpisali się wyrażając  swoją akceptację.

W tym dniu gościliśmy również pracowników służby zdrowia. Zaproszonym gościom uczniowie wręczyli wykonane przez siebie laurki. Podziękowali wierszem i piosenką za ich  pracę , poświęcenie i gotowość do niesienia pomocy. Pani stomatolog Maria Jasielska, pani  pielęgniarka Joanna Adamiak i pani pielęgniarka Alina Michaluk   ciekawie opowiadały o swojej pracy zawodowej.  Zwróciły szczególną uwagę na znaczenie  higieny i profilaktyki w życiu każdego człowieka.

W dalszej części został przeprowadzony konkurs mody ekologicznej. Celem konkursu było kształtowanie świadomości ekologicznej wśród społeczności szkolnej, kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego, wdrożenie do twórczego myślenia,  uwrażliwienie uczniów  na problematykę związaną z segregacją śmieci, wpojenie młodym ludziom, że wiele niepotrzebnych surowców można w kreatywny sposób przetworzyć.

Chętni uczniowie przygotowali z odpadów ciekawe stroje i je zaprezentowali. Wszyscy biorący udział w konkursie wykazali się pomysłowością i pracowitością. Swoje prace zaprezentowało na szkolnym wybiegu 16 uczniów.

Komisją konkursowa postanowiła wyróżnić wszystkie prace przyznając nagrody książkowe. Fundusze na nagrody zostały pozyskane w ramach zadania „ Edukacja ekologiczna w gminie Puchaczów” – „ W przyjaźni z przyrodą” finansowanego przez Gminę Puchaczów i WFOŚ i GW w Lublinie.

Rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny „ Śmieciosztuka”.  Uczniowie naszej szkoły wykonali przedmioty i zabawki z surowców wtórnych. Prace zostały zaprezentowane na wystawie szkolnej. Dzieci miały wiele ciekawych pomysłów. Prace wykonane zostały  estetycznie.

Na konkurs  wpłynęło 9 prac. Komisja postanowiła wszystkie prace wyróżnić i nagrodzić nagrodami książkowymi pozyskanymi z zadania „ Edukacja ekologiczna w gminie Puchaczów” – „ W przyjaźni z przyrodą” finansowanego przez Gminę Puchaczów i WFOŚ i GW w Lublinie.