Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Programy zewnętrzne w Przedszkolu:

"Mamo, tato, wolę wodę"

Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!” jest prowadzony przez Żywiec Zdrój nieprzerwanie od 2009 roku przy wsparciu Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka. Celem projektu jest edukacja dzieci w zakresie pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka i jej znaczenia dla całego środowiska.

Dzięki materiałom edukacyjnym opracowanym przez ekspertów, dzieci, poprzez zabawę poznają fascynujący świat wody.
Główne cele programu to:

1. skierowanie uwagi dzieci w wieku przedszkolnym na rolę wody w procesach życiowych,

2. popularyzowanie wiedzy o roli i znaczeniu wody dla życia,

3. zachęcenie dzieci do spożywania wody poprzez zwrócenie uwagi na korzystny wpływ wody na samopoczucie,

4   4. propagowanie zdrowego trybu życia oraz zdrowego sposobu odżywiania się,

5. podnoszenie standardów edukacji oraz sposobów propagowania zdrowego trybu życia oraz zdrowego sposobu odżywiania.

PRZEDSZKOLE Z TRADYCJAMI

Cele:

- kształtowanie tożsamości kulturowej;

- poznawanie zwyczajów związanych z tradycją ludową i narodową;

- kształtowanie postawy regionalistycznej;

- wzmacnianie poczucia zakorzenienia;

- kształtującego poczucie przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty i kultury;

- kształtowanie postaw prospołecznych;

- podkreślenie wartości rodziny; poznanie dziedzictwa kulturowego;

- kształtowanie postawy patriotycznej;

- identyfikacja z małą i dużą ojczyzną.

 

KOSZ PEŁEN KSIĄŻEK

Cele:

 • Wprowadzenie dzieci w świat literatury.
 • Budzenie zaciekawienia książką.
 • Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich.
 • Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie.
 • Rozbudzanie wyobraźni.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
 • Budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem.
 • Stwarzanie okazji do samodzielnego czytania.
 • Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
 • Przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek.
 • Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

 

Akademia Aquafresh

Program ten stawia sobie za cel zmniejszenie występowania próchnicy u dzieci w Polsce poprzez szeroko prowadzone działania profilaktyczne dla najmłodszych. Akademia Aquafresh została powołana z myślą o ochronie zdrowia dzieci, żeby poprzez działania edukacyjne wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica.

Uczenie dzieci mycia ząbków po każdym posiłku już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania jamy ustnej w odpowiedniej higienie jest warunkiem niezbędnym w powodzeniu działań profilaktycznych.

W ramach realizacji założeń programu, przedszkolaki będą uczestniczyły w ciekawych zajęciach prowadzonych przez swoje wychowawczynie. Podczas zajęć dzieci będą uczyły się jak prawidłowo czyścić ząbki, dowiedzą się jak codzienna dieta wpływa na stan zdrowia zębów, poznają budowę zęba, będą uczyły się rozróżniać ząb zdrowy od chorego. Dodatkowo dzieci dowiedzą się jak dzielnie stawić czoła swoim lękom przed wizytą u dentysty. We wszystkich zajęciach, dzieciom towarzyszyli będą bohaterowie Akademii Aquafresh – pastusie Lili, Bili i Milki. Oczywiście realizacja programu to nie tylko zajęcia teoretyczne, przedszkolaki będą czyściły ząbki po obiedzie.


 

"Mały miś w świecie wielkiej literatury"

"Mały miś w świecie wielkiej literatury" to ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami.  Jego autorem jest Aneta Konefał. Organizator projektu zaplanował dla każdego z nich trasę składającą się z dziesięciu przedszkoli. Każdy pluszak wraz z przedszkolakami u których zagości, będzie się bawić, zwiedzać przedszkole oraz najbliższą okolicę, ale przede wszystkim słuchać bajek, czytanych przez nauczycieli. Miś wyposażony jest w dzienniczek w którym dzieci wpisują tytuł czytanej misiowi bajki, wklejają zdjęcie swojej grupy oraz dedykację na pamiątkę, Odbijają również swoje paluszki umaczane w farbce oraz wpisują samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela swoje imiona.


Zdrowy Przedszkolak

CELE PROGRAMU:

1. Wykształcenie zdrowych nawyków żywieniowych

2. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, jako jednego
z czynników pozytywnego zdrowia

3. Kształtowanie u dzieci właściwych nawyków i umiejętności higieniczno – zdrowotnych

4. Kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym świadomej
i czynnej postawy w wobec sytuacji, w których powstały bądź mogą powstać zagrożenia oraz w dążeniu do zachowania zdrowia.

5. Wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy.

Programy innowacyjne w Przedszkolu:

„POLSKI CZY NIEMIECKI? – EGAL!”

Cele:

- Zabawa językiem niemieckim i w języku niemieckim

- Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do zabawy językiem niemieckim

- Rozwój umiejętności językowych, takich jak słuchanie i mówienie

- Rozumienie i reagowanie na proste polecenia nauczyciela

- Stosowanie ćwiczeń imitacyjnych – powtarzanie w formie zabawowej

- Aktywizacja wielu zmysłów w procesie poznawania języka niemieckiego

- Zapoznanie z kulturą i obyczajami Niemiec.

 

„Mali Kronikarze – poznajemy Polskę”

kontynuacja programu  "Mali Kronikarze - poznajemy Ciechanki i okolice"

Cele główne:

· Kształtowanie u dzieci poczucia własnej tożsamości regionalnej, poznawanie zwyczajów związanych z tradycją ludową i narodową,

· Podkreślenie wartości rodziny,

· Budzenie wśród dzieci miłości i przywiązania do Polski,

· Budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mówimy po polsku, chodzimy do polskiego przedszkola, naszą ojczyzną jest polska.

· Poznawanie wybranych krajobrazów charakterystycznych dla naszego kraju,

· Zapoznanie dzieci z polskimi symbolami narodowymi,

· Kształtowanie postaw patriotycznych;

· Zapoznanie dzieci ze znanymi legendami związanymi z kulturą i tradycją naszego kraju,

· Rozwijanie wiedzy dzieci na temat ich ojczyzny,

· Wzmacnianie poczucia zakorzenienia, kształtującego poczucie przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty i kultury,

·  Wprowadzenie dziecka w świat wartości, kultury i tradycji,

·  Integracja społeczności lokalnej,

· Zapoznanie dziecka z dziedzictwem kulturowym i historycznym, identyfikacja z "małą i dużą ojczyzną".