Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Programy zewnętrzne w Przedszkolu:

"Mamo, tato, wolę wodę"

Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!” jest prowadzony przez Żywiec Zdrój nieprzerwanie od 2009 roku przy wsparciu Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka. Celem projektu jest edukacja dzieci w zakresie pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka i jej znaczenia dla całego środowiska.

Dzięki materiałom edukacyjnym opracowanym przez ekspertów, dzieci, poprzez zabawę poznają fascynujący świat wody.
Główne cele programu to:

1. skierowanie uwagi dzieci w wieku przedszkolnym na rolę wody w procesach życiowych,

2. popularyzowanie wiedzy o roli i znaczeniu wody dla życia,

3. zachęcenie dzieci do spożywania wody poprzez zwrócenie uwagi na korzystny wpływ wody na samopoczucie,

4   4. propagowanie zdrowego trybu życia oraz zdrowego sposobu odżywiania się,

5. podnoszenie standardów edukacji oraz sposobów propagowania zdrowego trybu życia oraz zdrowego sposobu odżywiania.

 

 

 

KOSZ PEŁEN KSIĄŻEK

Cele:

 • Wprowadzenie dzieci w świat literatury.
 • Budzenie zaciekawienia książką.
 • Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich.
 • Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie.
 • Rozbudzanie wyobraźni.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
 • Budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem.
 • Stwarzanie okazji do samodzielnego czytania.
 • Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
 • Przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek.
 • Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

 

Akademia Aquafresh

Program ten stawia sobie za cel zmniejszenie występowania próchnicy u dzieci w Polsce poprzez szeroko prowadzone działania profilaktyczne dla najmłodszych. Akademia Aquafresh została powołana z myślą o ochronie zdrowia dzieci, żeby poprzez działania edukacyjne wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica.

Uczenie dzieci mycia ząbków po każdym posiłku już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania jamy ustnej w odpowiedniej higienie jest warunkiem niezbędnym w powodzeniu działań profilaktycznych.

W ramach realizacji założeń programu, przedszkolaki będą uczestniczyły w ciekawych zajęciach prowadzonych przez swoje wychowawczynie. Podczas zajęć dzieci będą uczyły się jak prawidłowo czyścić ząbki, dowiedzą się jak codzienna dieta wpływa na stan zdrowia zębów, poznają budowę zęba, będą uczyły się rozróżniać ząb zdrowy od chorego. Dodatkowo dzieci dowiedzą się jak dzielnie stawić czoła swoim lękom przed wizytą u dentysty. We wszystkich zajęciach, dzieciom towarzyszyli będą bohaterowie Akademii Aquafresh – pastusie Lili, Bili i Milki. Oczywiście realizacja programu to nie tylko zajęcia teoretyczne, przedszkolaki będą czyściły ząbki po obiedzie.


 

 

 

Programy innowacyjne w Przedszkolu:

„POLSKI CZY NIEMIECKI? – EGAL!”

Cele:

- Zabawa językiem niemieckim i w języku niemieckim

- Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do zabawy językiem niemieckim

- Rozwój umiejętności językowych, takich jak słuchanie i mówienie

- Rozumienie i reagowanie na proste polecenia nauczyciela

- Stosowanie ćwiczeń imitacyjnych – powtarzanie w formie zabawowej

- Aktywizacja wielu zmysłów w procesie poznawania języka niemieckiego

- Zapoznanie z kulturą i obyczajami Niemiec.

 

„Mali Kronikarze – poznajemy Europę”

kontynuacja programu  "Mali Kronikarze - poznajemy Ciechanki i okolice" oraz "Poznajemy Polskę"

Cele główne:

- popularyzacja wiedzy o integrującej się Europie

- poszerzenie wiedzy o krajach członkowskich Unii Europejskiej w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym, walorami przyrodniczymi, tradycjami kulturowymi i obyczajowymi

- wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań w celu zdobycia wiedzy

- ułatwienie zrozumienia informacji dotyczących Unii Europejskiej

Cele szczegółowe:

- odnosi się z szacunkiem do problematyki poznawania życia ludzi innych narodowości,

- poznaje zwyczaje, tradycje charakterystyczne dla krajów Unii Europejskiej,

- rozpoznaje niektóre symbole narodowe innych krajów Unii Europejskiej,

- rozumie pojęcia Europejczyk, Europa, Unia Europejska,

- zna niektórych europejskich autorów tworzących dla dzieci,

- rozpoznaje sportowców z innych krajów, artystów, kompozytorów,

- wymienia ciekawostki kulinarne poszczególnych krajów,

- wymienia najciekawsze i najbardziej znane zabytki innych krajów,

- słucha wybranych utworów kompozytorów europejskich,

- potrafi wykonać układ taneczny dostosowany do jego możliwości charakterystyczny dla danego kraju,

- zna kilka zwrotów w języku obcym.