Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

,,Mikołajkowy Turniej Zdrowotny”

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku od wielu lat czynnie uczestniczy w realizacji różnorodnych programów profilaktycznych  dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom. Realizujemy programy: ,,Nie pal przy mnie proszę”, ,, Śniadanie daje moc” , ,,Dzień bez papierosa”, ,,Bądź bezpieczny”, i inne. Otrzymaliśmy certyfikat  Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Uczestniczymy w kolejnych edycjach Alertu Zdrowotno – Ekologicznego. Organizujemy wiele turniejów i zawodów chcąc pokazać uczniom alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Przeprowadzamy różnego rodzaju konkursy, celem których jest przedstawienie uczniom wiedzy na temat umiejętności dokonywania wyborów oraz zagrożeń wynikających z uzależnień. Kilka razy w roku zapraszamy do szkoły Policjantów Powiatowej Komendy Policji w Łęcznej na spotkania z uczniami podczas, których poruszana jest tematyka bezpieczeństwa,  przeciwdziałania uzależnieniom oraz jakie skutki powoduje  działanie środków odurzających na organizm człowieka.

Aby w większym stopniu uczulić uczniów na te zagrożenia zorganizowaliśmy w grudniu 2017 roku ,,Mikołajkowy turniej zdrowotny”, którego celem było:

- przeciwdziałanie uzależnieniom,

- pokazanie ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu,

- uświadomienie uczniom, że warto odkrywać pasje i zainteresowania,

- kształtowanie zachowań asertywnych.

W ramach turnieju przeprowadziliśmy:

  • Rambit z zadaniami o zdrowym stylu życia dla klas edukacji wczesnoszkolnej, w którym wzięło udział 40 uczniów
  • Konkurs plastyczny ,, Alkohol kradnie wolność” oceniliśmy 36 prac
  • ,,Jeden z Dziesięciu” Quiz - ,,Stop używkom” dla klas IV-VII z wiedzy dotyczącej zapobieganie alkoholizmowi, używkom, promocji zdrowego stylu życia
  • Spot reklamowy ,, Odpal  myślenie- nie wchodź w uzależnienie”

 

Uczniowie w ramach tych działań nabyli umiejętności przydatne podczas planowania  wolnego czasu. Wykazali się wiedzą z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Problematyka konkursów spodobała  się uczniom, była to dla nich świetna zabawa.  Uczniowie poprzez różnorodne działania uczyli się dokonywania właściwych wyborów.

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puchaczowie za przekazanie środków na zakup nagród. Liczymy na dalszą współpracę.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację – mgr Marzanna Wróbel – Kraska, mgr Halina Cieślik,

mgr Oktawia Marcinek – Wróbel.